HiCOM

Z Autodiagnostika
Verze z 6. 6. 2015, 00:54, kterou vytvořil Pavel Kloc (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
All Content.png
HiCOM
Manual.png
Manuál HiCOM
Instructions.png
Návody HiCOM
Article.png
Články HiCOM
Media all.png
Ukázky HiCOM
Download Document.png
Download HiCOM
Link.png
Odkazy HiCOM
Faq.png
FAQ HiCOM

Technický popis systému HICOM

Diagnostický systém HICOM byl navržen pro sériovou diagnostiku osobních automobilů. Diagnostika podporuje funkce standardní funkce, jako jsou čtení a mazání paměti závad či identifikace řídící jednotky. Pro sledování a záznam livedat, které vyhodnocuje řídící jednotka motoru v reálném čase, jsou k dispozici tři režimy funkce měřených hodnot.

HiCOM Final s obalkou 01.png

Permanentním sledováním a současným zaznamenáváním těchto měřených dat, díky funkci uložení záznamu, je možné snadněji odhalit sporadicky se projevující závady. Program disponuje také funkcí textu akčních členů a expertními funkcemi, jako jsou programovaní jednotky a funkce kódování řídících jednotek.

Diagnostické rozhraní HiCOM bylo zkonstruováno dle platných evropských a českých norem a směrnic. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení o shodě je k dispozici u výrobce Secons s.r.o.

Technické parametry

Robustní konektor diagnostické hlavy v sobě ukrývá veškerou potřebnou inteligentní elektroniku navrženou a vyrobenou nejmodernějšími technologiemi. Připojení k PC zajišťuje vyměnitelný kabel USB 2.0 HI-Speed.

Tabulka technických dat
Rozhraní vozidla OBD zásuvka, podporuje připojení ke starším vozidlům prostřednictvím speciálně upravených diagnostických redukcí.
EOBD kompatibilita Kompletní elektronická a mechanická kompatibilita s normou EOBD
Všechny parametry měřených hodnot specifikovaných normou EOBD
Všechny (chybové kódy) DTC specifikované normou EOBD</font>
Kompatibilita se systémy Hyundai Plná kompatibilita s nícími systémy vozidel koncernu HMC. Systém podporuje podrobné výpisy specifických chybových kódů vč. freeze frame dat.
Podporované protokoly Systém podporuje komunikační protokoly: KW71 (Bosch), KWP2000, ISO 9141, ISO15765 (CAN) a ISO 14229 (UDS) přes příslušné sběrnice ISO9141 a CAN-BUS.</font>
Napájení Ve vozidle- přímo z OBD konektoru. Podporuje pouze vozidla s 12V systémem. Maximální rozdíl napětí: 14V na pinech OBD konektoru.
Spotřeba Bez dalších zařízení napájených konektorem:
Při zapnutém vozidle < 100 mA
Při vypnutém vozidle < 1 mA</font>
USB rozhraní Zařízení USB 2.0 typ A
Napájení při připojení k PC USB </font>
Ostatní rozhraní Full multiplexer
Délka záznamu Dle velikosti volného místa na HDD
Funkční signály Viditelná vestavěná LED </font>
Provozní teplota -10°C ~ + 40°C
Relativní vlhkost max. 80%</font>
Nadmořská výška 1000 m.n.m
Rozměry V = 92mm, Š= 44 mm, H= 22 mm, Hmax = 23,8 mm</font>
Hmotnost Přibližně 85 g
Typové schválení Směrnice 72/245/EHS, a jeho poslední změny 2006/28/ES
Nařízení ECE-R10 ONU</font>
Operační systém Windows 2000
Windows XP
Windows VISTA 32/64bit
Windows 7 32/64bit
Windows 8 32/64bit
Linux

Pokyny pro bezpečné používání

Pokud je diagnostická hlava poškozena, nebo vykazuje známky poruchy, nesmí se používat do té doby, dokud ji nezkontroluje reklamační technik. Při práci se systémem HiCOM dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

  • Diagnostické rozhraní HiCOM může být používáno pouze ve vozidlech s 12 V napájením. Nelze zapojovat do vozidel s 24 V napájením.
  • Před zapojením diagnostické zásuvky do vozidla se ujistěte, že v palubní síti vozidla se nenachází závada elektrického charakteru. Kolísání a odchylky palubního napětí mimo přípustnou toleranci mohou vést k funkčním poruchám a poškození diagnostické hlavy.
  • Kontroly týkající se elektromagnetické kompatibility s OBD protokolem zaručuje jeho kompatibilitu s technologiemi běžně používanými na vozidlech. Nicméně, v případě poruchy, musíte odpojit zařízení a obrátit se na technickou podporu společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  • Pokud diagnostickou hlavu nepoužíváte, vždy ji vypojte z vozidla a PC. Nikdy nevytahujte hlavu za USB kabel ze zásuvky ve vozidle. Při odpojování ji vytahujte vždy za její pevnou část.
  • Používejte jen příslušenství doporučené výrobcem.
  • Při přímém připojení diagnostické hlavy na vozidla jiných výrobců, než pro které je tato hlava určena, může dojít k jejímu poškození a mohou také vzniknout škody na vozidle.

Systém HiCOM byl vyvinut, vyroben a zkoušen pouze na vozidlech koncernu HMC.

Objem dodávky příslušenství

U objemu dodávky je nutno rozlišovat mezi základním provedením HiCOM a profisadou Expert. Ostatní nabízené příslušenství a služby je nutné dokoupit samostatně.

Obsažené komponenty Základní provedení HiCOM Profisada Expert Volitelné příslušenství
Diagnostická hlava HiCOM OBDII 16 PIN s USB zásuvkou typu B
Propojovací kabel pro interface FiCOM USB (konektor B<->A)
Redukce Hyundai 12 PIN - OBDII 16 PIN    
Redukce Kia 20 PIN - OBDII 16 PIN  
Prodlužovací kabel Digitus® USB 2.0 - 2 metry (bez zesilovače)  
Prodlužovací repeater kabel Delock® USB 2.0 se zesilovačem na 5m  
Prodlužovací repeater kabel Delock® USB 2.0 se zesilovačem na 10m    
Prodlužovací repeater kabel Delock® USB 2.0 se zesilovačem na 25m    
CD HiCOM s aktuální verzí programu a ovladači    
Flashdisk Patriot 8GB s instalací programu, ovladači + service-data  
Transportní kufr pro bezpečné uložení diagnostické hlavy a přísl.  
Podrobný tištěný český manuál HiCOM (focom.cz)    
Tištěný manuál instalace a aktivace diagnostiky (focom.cz)  
Manuál - svázaný tištěný svazek 5 v 1 (dokumentace Secons s.r.o.)  
Set podrobné tištěné technické dokumentace (focom.cz)    
Záruční list  

Tabulka 2 Pokud je políčko v tabulce prázdné, tak není součástí nabízené konfigurace nebo je samostatně neprodejné.