Test rozhraní

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
Instructions.png
Návody FoCOM

Test rozhraní

Test rozhraní je nezbytný pro spuštění diagnostického

systému  a navázání komunikace s automobilem. Pro test stiskněte tlačítko [Test rozhraní]. Při úspěšném testu rozhraní program zobrazí dialogové okno (Obr. 31) a současně se program spáruje s diagnostickým kabelem. Spárování je jasně čitelné v okénku pod políčkem s výběrem nastavení čísla virtuálního portu. V okénku se zobrazí sériové (licenční) číslo vašeho kabelu a pod ním verze firmwaru, která je právě nainstalována v kabelu. Pro potřeby aktivace licence musí uvedené sériové číslo korespondovat s číslem, které máte nalepené na zadní straně diagnostické hlavy (Obr. 32).

Test rozhrani 1.jpg

V případě, že test rozhraní neproběhne v pořádku, zkontrolujte nastavení dle popisu z předchozích sekcí podmínky úspěšného spuštění a konfigurace komunikačního portu. Problém neúspěšného testu rozhraní může způsobit i zastaralá verze firmware kabelu. Ve většině případů, systém na tento problém uživatele upozorní automaticky (Obr. 36), ale není to pravidlem.

Test rozhrani 2.jpg

Problém může způsobit i zastaralé rozhraní, které již není aktualizacemi podporováno. V takovém případě doporučujeme výměnu starého kabelu za nový. Více informací naleznete v sekci Modernizovaný interface nebo na www.focom.czPokud zobrazí zprávu (Obr. 33) tak kabel není připojen k PC, nebo je problém na vašem USB portu. Pokud zobrazí zprávu (Obr. 34), pak není správně nastavený COM port.

Test rozhrani 3.jpg

Chybová zpráva (Obr. 35) se většinou zobrazí, pokud jste zanedbali instalaci ovladačů nebo jejich konfiguraci. Doporučujeme odpojit kabel, restartovat PC a postupovat dle pokynů v sekci konfigurace komunikačního portu.