Systémy proti odcizení

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
Article.png
Články FoCOM

Systémy proti odcizení

V automobilech koncernu FoMoCo se používají tři typy elektronické ochrany proti krádeži. Dříve používané systémy Wipac a Bosch a dnes aktuálně používaný systém PATS.


Systém Wipac

Elektronický systém od firmy Wipac přerušuje: systém zapalování, palivovou soustavu a systém startu. Tento systém byl montován pouze do modelu Escort Cosworth do 08/94. Systém se skládá z centrální výpočetní jednotky a elektronické zásuvné karty a uložení zásuvné karty.


Systém Bosch

Elektronický systém od firmy Bosch přerušuje: systém zapalování, palivovou soustavu a systém startu. Systém se skládá z řídící jednotky, radiového dálkového ovládání a kontrolky LED. Aktivace proběhne po vypnutí zapalování automaticky cca 30 sekund. Že je systém aktivní indikuje blikající dioda. Systém se deaktivuje stisknutím a přidržením tlačítka na dálkovém ovladači cca 1 sekundu.


Systém PATS

Pasivní zabezpečovací systém proti odcizení vozidla (PATS) využívá radiofrekvenční technologii pro identifikaci zakódovaného klíče zapalování. Tento systém je v USA znám jako SecuriLock a v Evropě jako PATS.


Systém se skládá z řídící elektroniky PATS, řídící jednotky motoru PCM (benzin), řídící jednotky vstřikovacího čerpadla PCU (diesel), transceiveru PATS (přijímací / vysílací jednotky), spínací skříňky se čtecí cívkou, klíčku s transpondérem (RFID čip v klíči)


Autoklíč obsahuje ve svém těle integrovaný transponderový čip, který si prostřednictvím čtecí cívky ve spínací skříňce vymění informaci, s řídící jednotkou PATS, která jí současně vyhodnocuje. Je-li klíč přizpůsoben, tzn. je oprávněn pro start motoru, odešle řídící jednotka PATS informaci o povelení startu do řídící jednotky motoru PCM nebo jednotky vstřikovacího čerpadla PCU. V závislosti na typu automobilu je kontrola vyměňovaných dat zapsaných v transponderovém čipu prováděna i dalšími řídicími systémy jako je například GEM. Systém ochrany proti krádeži se automaticky aktivuje po vypnutí zapalování.


Typy systému PATS

Časový- před kódováním je vyžadováno čekání cca 10 minut

Kódový - vyžaduje zadání INCODE/OUTCODE

Přizpůsobení klíčů se systémem PATS

Proceduru přizpůsobení klíčů je možné provést prostřednictvím programu FoCOM nebo prostřednictvím originálního diagnostického nástroje Ford IDS. V rámci procedury kódování klíčů vyžaduje systém PATS autorizaci- kódový přístup. Řídící jednotka vygeneruje tzv. outcode, ze kterého je nutné v reálném čase vykalkulovat tzv. incode. Bez této autorizace ECU nedovolí pokračovst v kódování. Systém FoCOM disponuje automatickou funkcí, která uživatele provede při kódování klíčů krok za krokem.


Jak na kalkulaci Outcode / Incode ?

Existují pouze dva 100% spolehlivé způsoby, jak získat validní incode: 1) Prostřednictvím online služby Ford ETIS, do které mají přístup pouze autorizované servisy a dealeři Ford. 2) Pomocí online služby PATSCODE , která byla vytvořena výrobcem systému FoCOM

. Více informací o službě naleznete na stránce [[Jak aktivovat PATSCODE?]]. Ford kódový přístup INCODE-OUTCODE, nebo můžete službu objednat prostřednictvím našeho internetového obchodu v sekci Kódový přístup PATS


Podklady, které si vrámci kódování klíčů vyžádá autorizovaný servis: Pro potřeby online přizpůsobení Vás autorizovaný servis vyzve pro udání následujících informací: VIN vozidla, důvod, číslo dílu jednotky PATS, sériové číslo jednotky a outcode.

Data potřebná pro online kalkulaci pomocí služby Patscode: Pouze VIN vozidla a vygenerovaný outcode. Ostatní podklady není třeba v rámci kalkulace zadávat.

Více informací o zabezpečovacích systémech PATS atd, klíčích, transponderech a možnostech přizpůsobení získáte v technické dokumentaci Zabezpečovací systémy Ford.