Manuál OBDLog

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
All Content.png
OBDLog
Manual.png
Manuál OBDLog
Instructions.png
Návody OBDLog
Article.png
Články OBDLog
Media all.png
Ukázky OBDLog
Download Document.png
Download OBDLog
Link.png
Odkazy OBDLogTitle page


Obsah

Technický popis zařízení Texa OBD Log

Zařízení OBD Log bylo navržené pro sledování a záznam měřených hodnot, které vyhodnocuje řídícím jednotka motoru v reálném čase. Permanentním sledováním a současným zaznamenáváním těchto měřených dat, je možné snadněji odhalit sporadicky se projevující závady.

TEXA OBD log je kompaktní zařízení, které může být trvale připojeno k diagnostické zásuvce ve vozidle. Maximální doba záznamu jízdy je 90 hodin. Zařízení vyhodnocuje 8 paramtrů při 5-ti vteřinovém vzorkování.

Navod pracovni 02.jpg
Navod pracovni 03.jpg

Popis součástí zařízení

1) Stav LED- poskytuje informace o probíhající komunikaci)

2) Konektor určený k technickým operacím přístroje- operace spojené s updatem firmwaru

3) OBD konektor- připojení k diagnostické zásuvce ve vozidle

4) USB konektor- konektor pro připojení USB kabelu pro připojení k PC

Provozní stav LED

Zařízení je vybaveno LED pro indikaci stavu komunikace. Níže uvedená tabulka popisuje odpovídající význam blikání LED.

LED bliká STATUS
1 dlouhý blik za sekundu (přístroj byl právě připojen k PC) Zpracování získaných dat
1 blik každých 5 sekund Připojeno k PC
1 blik každých 5 sekund Připojení k vozidlu vypnuto (blikání se zastaví po přibližně 30 sekundách)
1 blesk za sekundu Připojeno k vozidlu. Konfigurace je neplatná.
1 dlouhý blik za sekundu Vozidlo vyhledává diagnostický protokol.
3 rychlé bliky za sekundu Data jsou získávána.
Rychlé blikání Možná chyba


                          tabulka 1

Technické parametry

Zařízení TEXA OBD Log zaznamenává měřené hodnoty a uložené chyby v paměti závad na vozidlech, které jsou EOBD kompatibilní. Vozidla která nejsou vybavena EOBD, nejsou systémem TEXA OBD Log podporována.

Tabulka technických dat
Rozhraní vozidla OBD zásuvka
EOBD kompatibilita Kompletní elektronická a mechanická kompatibilita s normou EOBD
Všechny parametry měřených hodnot specifikovaných normou EOBD
Všechny (chybové kódy) DTC specifikované normou EOBD
Podporované protokoly Úplná kompatibilita, jaká je definována v normách
J1850-41.6
J1850-10.4
ISO9141-2 K/L
CAN- ISO 11898
Napájení Ve vozidle- přímo z OBD konektoru. Podporuje pouze vozidla s 12 V.
PC- napájení ze USB konektoru
Spotřeba Bez dalších zařízení napájených konektorem:
Při zapnutém vozidle < 100 mA
Při vypnutém vozidle < 1 mA
USB rozhraní Zařízení USB 1.0
Napájení při připojení k USB master Z USB Master
Ostatní rozhraní Half Duplex Serial
Jádro mikroprocesoru ARM 32-bit Cortex-M3
Datová paměť 2048 KB
Rychlost vzorkování 1s
MAX 8 parametrů při 5-ti sekundovém vzorkování
Délka záznamu 90 hodin
Funkční signály Viditelná multifunkční vestavěná LED (modrá)
Provozní teplota -40 ° C až +85 ° C
Rozměry V = 23mm, Š= 45,5 mm, H= 28,2 mm, Hmax = 29,8 mm
Hmotnost Přibližně 25 g
Typové schválení Směrnice 72/245/EHS, a jeho poslední změny 2006/28/ES
Nařízení ECE-R10 ONU
Operační systém Windows 2000
Windows XP
Windows VISTA 32/64bit
Windows 7 32/64bit

Pokyny pro bezpečné používání

Diagnostické zařízení TEXA OBD Log může být používáno pouze ve vozidlech s 12 V napájením. Nelze zapojovat do vozidel s 24 V napájením.

Před zapojením OBD Logu do diagnostické zásuvky se ujistěte, že zařízení nemá negativní vliv na provoz vozidla, zejména brzdy nebo obecně jakékoliv bezpečnostní zařízení například přídavný imobilizér, alarm apod.

Kontroly týkající se elektromagnetické kompatibility s OBD protokolem zaručuje jeho kompatibilitu s technologiemi běžně používanými na vozidlech. Nicméně, v případě poruchy, musíte odpojit zařízení a obrátit se na technickou podporu společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Systém EOBD - European On-Board Diagnostics

Stručná historie platnosti norem

OBD I

Palubní diagnostika OBD - On Board Diagnostics jako soubor jednotících norem vznikl především za účelem globálního snižování výfukových plynů v ovzduší a současně z důvodu sjednocení standardů za cílem zjednodušit autoservisům a stanicím měření emisí, diagnostiku systému řízení motoru a jeho komponent. Systém OBD - On Board Diagnostics první generace, byl poprvé povinně integrován do systému řízení řídících jednotek motorů v USA již v roce 1988. Současně byl ve stejném roce 1988 zaveden jednotný program inspekce a údržby I/M (Inspection and Maintenance).

Norma OBD I nebyla až do roku 1994 nikterak sjednocena a každý výrobce si její integraci do systému řízení automobilu vysvětloval po svém.

OBDII

Se stálým zpřísňováním emisních limitů a tlakem na sjednocení standardů bylo v letech 1994-1996 zavedeno přechodné období, ve kterém se výrobci a importéři osobních automobilů v USA mohli připravit na zavedení normy OBD druhé generace. Od 1.1.1996 vzešla v platnost ve spojených státech povinnost vybavením řídících jednotek zážehových motorů systémem palubní diagnostiky druhé generace- OBDII. U vznětových motorů pak od roku 1997.

EOBD

European On-Board Diagnostics je modifikací normy OBDII pro EU, je normalizovaným kontrolním systémem motoru, sledujícím součásti, které by se svou poruchou podíleli na zvýšení emisních hodnot. I pro systém EOBD platilo přechodné období. Toto období platilo pro vozidla homologovaná do 31.12.1999, která splňovala normu EU II, D3 nebo D4. Tato vozidla bylo možno schválit v Evropské unii pro provoz do 31.12.2000 a provozovat je i bez EOBD. V následující tabulce je uvedena platnost normy s ohledem na r.v. automobilu:

Povinnost vybavení vozidel systém EOBD
r.v. palivo Kategorie vozidla, omezení
2000+ benzin Přechodný rok - různé
2001+ benzin M1,N1,všechny typy vozů vyrobené, prodané, importované do EU
2003+ nafta M1,N1-I,nové typy vozů
2004+ nafta M1,N1-I, všechny typy vozů
2006+ nafta N1-II,III nové typy vozů
2007+ nafta N1-II,III všechny typy vozů
2003+ LPG/CNG M1,N1-I, nové typy vozů
2006+ LPG/CNG M1,N1-I, všechny typy vozů
2004+ LPG/CNG M1, N1-II,III nové typy vozů
2007+ LPG/CNG M1, N1-II,III všechny typy vozů

Tip

Pakliže je automobil vybaven OBD 16pin diagnostickou zásuvkou, nemusí to nutně znamenat, že je OBDII nebo EOBD kompatibilní.

Určitá skupina osobních automobilů vyrobených nebo dovezených do EU byla na normu OBD připravována již dříve. Některé automobily jsou OBDII kompatibilní již od roku výroby 1999, či do konce 1997. Většinou se jedná o vozidla se zážehovými motory.

V případě, že je vůz EOBD kompatibilní, pak záleží pouze na schopnostech diagnostického testeru, naváže-li komunikaci s řídící jednotkou.

EOBD- jednotící prvky

1) Systém sleduje všechny součásti nebo systémy, které se podílejí na složení výfukových plynů.

Sledované systémy jsou např.:

 • stav v sacím potrubí, lambda sondy,
 • katalyzátor, systém odvětrávání palivové nádrže,
 • výpadky zapalování,
 • systém zpětného vedení výfukových plynů,
 • systém sekundárního vzduchu,
 • systém regulace plnicího tlaku vzduchu (motory s turbodmychadlem),
 • systém elektronického plynu

2) Pro provedení načtení paměti závad řídící jednotky systém používá normalizovanou diagnostickou zásuvku OBD 16pin (CARB), která je dostupná ze sedadla řidiče.

3) EOBD umožňuje kontrolu paměti závad běžným a cenově dostupným diagnostickým nástrojem. obrázek 3

4) Systém EOBD používá standardizované názvy chybových kódů, označení součástí a podřízených systémů. Struktura chybového kódu je také normalizovaná, definice chybového kódu viz strana 7

5) Pro varování řidiče slouží normalizovaná emisní kontrolka, která je umístěna na panelu přístrojů. Viz obrázek 3.

Struktura chybového kódu EOBD

Navod pracovni 04.jpg

Diagnostická zásuvka OBD

Automobily vyhovující normě OBDII/EOBD jsou vybaveny standardizovanou diagnostickou zásuvkou dle normy SAE-J1962 viz obrázek 5, která je vždy umístěna v dosahu řidiče.

EOBD jízdní cyklus

Řídící jednotka (EURO3) po každém studeném startu (20°C) spustí testovací cyklus, při kterém sleduje nejdůležitější součásti emisního systému.

Navod pracovni 015.jpg

Testovací cyklus sestává z městského cyklu (A) a mimoměstském cyklu (B).

Diagnostické režimy systému EOBD

Systém OBDII a EOBD umožňuje diagnostiku řídící jednotky v rámci jednotlivých módů v režimu, které jsou definovány normou SAE J 1979:

Diagnostické režimy EOBD
MOD 1 Měřené hodnoty
MOD 1-01 Readiness – stav emisní připravenosti
MOD 2 Freeze Frame – provozní podmínky
MOD 3 Paměť závad – načtení paměti závad
MOD 4 Smazat závady – vymazání paměti závad
MOD 5 Lambda – testované hodnoty Lambda sond
MOD 6 Průběžný test – sporadicky kontrolované systémy
MOD 7 Paměť sporadických závad
MOD 8 Test akčních členů- výrobci téměř nepodporováno
MOD 9 Informace o vozidle
MOD 10 Trvalé závady

Význam kódu Readiness

Readiness kód (pohotovostní kód, kód připravenosti) je 8místné číslo, které vyjadřuje stav trvale kontrolovaných komponent, které by se v případě poruchy podílely na zvýšení emisních hodnot. Viz tabulka č.5

Pořadí hodnot v osmimístném binárním kodu (zleva doprava)
Pořadí Název testovaného komponentu dle normy OBD2
1 Zpětné vedení výfukových plynů
2 Vyhřívání lambda-sondy
3 Lambda sonda
4 Klimatizace
5 Systém sekundárního přívodu vzduchu
6 Odvětrávání palivové nádrže
7 Vyhřívání katalyzátoru
8 Katalyzátor

Význam hodnot Freeze Frame

Freeze frame data informují o stavu jednotlivých komponent v momentě kdy došlo k uložení závady do paměti závad. Viz tabulka č. 6.

Číslo
1 Chyba má silný vliv na jízdní vlastnosti, okamžité zastavení provozu je nutné
2 Chyba vyžaduje okamžitý servisní zásah
3 Chyba nevyžaduje okamžitý servisní zásah, ale měla by být opravena při následující servisní prohlídce
4 Je doporučeno aby chyba byla odstraněna, jinak by mohla mít vliv na jízdní vlastnosti.
5 Chyba nemá žádný vliv na jízdní vlastnosti.
6 Chyba se projeví na jízdních vlastnostech po delším časovém úseku.
7 Chyba má vliv na komfortní funkce, ale neovlivňuje přímo jízdní vlastnosti
8 Obecné (všeobecné) poznámky

Instalace programu

Obecné informace

Tento software může být instalován do PC s operačními systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 32/46bit a Windows 7 32/64bit. V případě problému s instalací se na obrazovce PC objeví zpráva, která Vás informuje o typu problému. Pokud si nejste jisti správností instalace, kontaktujte prosím telefonickou linku technické podpory +420 720 335 333 společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. V rámci urychlení řešení si prosím připravte informace: název a typ PC (např.: výrobce notebooku a typ), operační systém,jsou-li na PC nainstalovaná další diagnostická zařízení a jaký je nainstalovaný antivirový systém a Firewall.

Doporučené systémové požadavky:
Paměť RAM: 128MB (WIN 2000)
256MB (WIN XP)
512MB (WIN VISTA)
Velikost disku: 50MB (běžná instalace)
Rozlišení: 800x600 (minimum)
Přehrávač: DVD
Zásuvka: USB

Navod pracovni 06.jpg

Obecné pokyny k instalaci nezávislé na verzi OS Windows

Následující postup popisuje úkony potřebné k instalaci softwaru v počítači.

 • Zavřete všechny běžící aplikace
 • Pozastavte, nejlépe však vypněte/deaktivujte běžící antivirový program.
 • Odpojte všechna diagnostická zařízení připojená přes USB

Instalace v OS Windows 71. Vložte instalační DVD do přehrávače. Jestliže se automaticky nespustí instalace, musíte ji spustit manuálně a to tím, že otevřete jednotku CD/DVD a následně spustíte soubor setup.exe2. Vyberte si z následujících jazyků a klikněte na ikonu OK

Navod pracovni 07.jpg

3. Zobrazí se okno s přípravou instalace

Navod pracovni 08.jpg

4. Následně Vás uvítá průvodce instalací

Navod pracovni 09.jpg

5. Klikněte na ikonu DALŠÍ a zvolte cílovou složku instalace

Navod pracovni 10.jpg

Pro uživatele, kteří se nepovažují za odborníky doporučujeme přeskočit rovnou k bodu 6.


6. Zvolte umístění instalace volbou či potvrzením adresáře

Navod pracovni 11.jpg

7. Přečtete si pozorně licenční smlouvu a klikněte na ikonu ANO

Navod pracovni 12.jpg

8. Nepřerušujte instalaci

Navod pracovni 13.jpg

9. Následně Vás uvítá průvodce instalací ovladačů

Navod pracovni 14.jpg

10. Klikněte na ikonu INSTALOVAT / POKRAČOVAT

Navod pracovni 15.jpg

11. Klikněte na ikonu DOKONČIT

Navod pracovni 16.jpg

Instalace je dokončena a operační systém bude restartován. Pokud ne, restartujte prosím operační systém manuálně.

Instalace v OS Windows XP

1. Vložte instalační DVD do přehrávače. Jestliže se automaticky nespustí instalace, musíte ji spustit manuálně a to tím, že otevřete jednotku CD/DVD a následně spustíte soubor setup.exe

2. Vyberte si z následujících jazyků a klikněte na ikonu OK

Navod pracovni 17.jpg

3. Zobrazí se okno s přípravou instalace

Navod pracovni 18.jpg

4. Následně Vás uvítá průvodce instalací

Navod pracovni 19.jpg

5. Klikněte na ikonu DALŠÍ a zvolte cílovou složku instalace

Navod pracovni 20.jpg

6. Přečtete si pozorně licenční smlouvu a klikněte na ikonu ANO

Navod pracovni 21.jpg

7. Nepřerušujte instalaci

Navod pracovni 22.jpg

8. Následně Vás uvítá průvodce instalací ovladačů

Navod pracovni 23.jpg

9. V každém případě klikněte na ikonu INSTALOVAT / POKRAČOVAT

Navod pracovni 24.jpg

10. Vyčkejte dokud se nezkopírují soubory.

Navod pracovni 25.jpg

11. Klikněte na ikonu DOKONČIT

Navod pracovni 26.jpg

Instalace je dokončena a operační systém bude restartován. Pokud ne,restartujte prosím operační systém manuálně.

Připojení OBD Logu k PC

Po úspěšné instalaci programu a ovladačů zařízení se na pracovní ploše zobrazí vytvoří zástupce programu s touto ikonou:

Navod pracovni 27.jpg

OBD Log, je nutné program nejdříve aktivovat.

Navod pracovni 28.jpg

Aktivace licence

Před prvním použitím softwaru je nutné provést aktivaci zařízení. Licence je vázaná na jedno PC. Po připjení Vás program vyzve k registraci a zadání aktivačního kódu: Spusťte program a pokračujte talčítkem [OK]

Navod pracovni 29.jpg

Aktivační klíč získáte poté, co nám zašlete následující údaje na email registrace@autodiagnostik.cz :

1) Jméno a Příjmení, nebo název firmy a IČ

2) Číslo faktury

3) Sériové číslo OBD Log

Aktivační klíč následně zadejte do pole- activation code:

Navod pracovni 30.jpg

Po úspěšné aktivaci je systém OBD Log připraven k používání.

Přehled funkcí programu

Ikona Název Popis

Navod pracovni 31.jpg

Internetové aktualizace Tuto volbu stiskněte v případě, že chcete spustit automatickou aktualizaci programu OBD Log.

Navod pracovni 32.jpg

Konfigurace přístroje Zde můžete konfigurovat režim identifikace pro počátek a konec jízdy, nastavit blikání LED kontrolky, nastavit záznamovou frekvenci a nastavit přednostní parametry, které se budou ukládat

Navod pracovni 33.jpg

Aktualizace firmware Tuto volbu stiskněte v případě, že chcete spustit automatickou aktualizaci firmware zařízení OBD Log.

Navod pracovni 34.jpg

Správa hesel Volbou odblokování hesla získáte sériové číslo a bezpečnostní kód zařízení OBD Log, také můžete nastavit heslo proti zneužití.

Navod pracovni 35.jpg

Archiv testů Zde se nachází seznam provedených jízdních testů. Testy se dají filtrovat podle data či SPZ. Z okna této volby můžete rovnou procházet archivované testy.

Navod pracovni 36.jpg

Zobrazit test Zobrazí aktuálně stažený test. V rámci načteného testu je možné volit jízdu, analyzovat před nastavené parametry v grafické podobě, měnit je a naměřená dat exportovat do formátu CSV

Navod pracovni 37.jpg

Stáhnout Test Tuto volbu započtete stažení posledního provedeného testu, nebo série testů.

Navod pracovni 38.jpg

Odpojit Před ukončením programu je nejprve nutné ukončit komunikaci s interfacem OBD Log.

Navod pracovni 39.jpg

Připojit Neproběhne li automatické připojení po startu programu, nebo kabel připojujete po několikáté k již spuštěnému programu, musíte se spojit manuálně.

Internetové aktualizace

Volba automatické aktualizace umožní odeslat dotaz na server společnosti TEXA a porovnat aktuálně nainstalovanou verzi s dostupnou aktualizací. Je-li ke stažení novější verze, proběhne automatický download. Podmínkou automatické aktualizace je připojení k internetu. V případě, že nelze aktualizaci provést, zkontrolujte konfiguraci firewallu, nebo přímo kontaktujte linku technické podpory společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. +420 720 335 333

Navod pracovni 40.jpg

Zaškrtnete-li "Vypnout automatickou kontrolu na internetové aktualizace", můžete volbu znovu aktivovat při dalším spuštění funkce internetové aktualizace.

Konfigurace přístroje

V tomto nastavení je možné konfigurovat režim identifikace pro počátek a konec jízdy, nastavit blikání LED kontrolky, nastavit záznamovou frekvenci a nastavit přednostní parametry, které se budou ukládat.

Režim identifikace pro počátek/konec jízdy

V případě, nesprávné volby se nespustí řádný test a celkový výsledek je nepoužitelný, proto jedná-li se o vozidlo se systémem start/stop neopomeňte zvolit volbu Elektronické vozidlo nebo vozidlo s funkcí start stop

Navod pracovni 41.jpg

Nastavená LED kontrolka bliká

Toto nastavení umožňuje přednastavit chování LED diody, která signalizuje komunikaci či případný problém. Na výběr jsou tato dvě možná nastavení:

 • LED bliká vždy
 • LED se zapne po časovém- prodleva se dá nastavit v rozmezí 30 až 180 sekund, vždy po 30-ti vteřinových intervalech.

Záznamová frekvence

Tímto nastavením lze upravit vzorkovací frekvenci v rozmezí od 1 do 5 sekund.

Přednostní parametry

Nastavením přednostních parametrů definujete systému OBD Log rozsah měřených hodnot, které budou upřednostňovány při jízdních testech.

Seznam přednostních parametrů je v následující tabulce:

 • Rychlost vozidla
 • Otáčky motoru
 • Poloha plynového pedálu
 • Poloha škrtící klapky
 • Teplota motoru
 • Hodnota zatížení motoru
 • Průtok vzduchu
 • Tlak vzduchu
 • Tlak paliva
 • Tlak systému odpařování
 • Nastavení předstihu
 • EGR
 • Lambda-sondy
 • Krátkodobá úprava paliva
 • Teplota katalyzátoru
 • Hybridní vozidla
 • Průtok paliva motoru
 • Napětí baterie

Maximální možný počet nastavených parametrů je 8. Pro nastavení změn je nutné kliknout na tlačítko uložit.

Aktualizace firmware

Tuto volbu stiskněte v případě, že chcete spustit automatickou aktualizaci firmware zařízení OBD Log. Tuto volbu je optimální spusit po úspěšně nainstalované internetové aktualizaci.

Správa hesel

Volbou odblokování hesla získáte sériové číslo a bezpečnostní kód zařízení OBD Log, také můžete nastavit heslo proti zneužití, nebo pro případ, že zapomenete přístroj zapojený ve vozidle.

Navod pracovni 42.jpg

Archiv testů

Zde se nachází seznam provedených jízdních testů. Jsou setříděny dle data. Dají se třídit/filtrovat dle SPZ a data. Jednotlivé soubory jízdních testů se dají smazat pro uvolnění systémové paměti flash.

Navod pracovni 43.jpg

Stisknutím tlačítka Zobrazit test se otevře totožné okno, jako v hlavním okně programu pod volbou Zobrazit test. Zobrazením testu se zpřístupní ostatní podřízené funkce, které jsou dále popsané.

Zobrazit test

Zobrazí aktuálně stažený test. V rámci načteného testu je možné volit jízdu, analyzovat před nastavené parametry v grafické podobě, měnit je a naměřená dat exportovat do formátu CSV.

Navod pracovni 44.jpg

Přehled voleb v zobrazeném testu

Navod pracovni 45.jpg

Exportovat do Excelu Tato funkce umožňuje převést naměřená data z jízdy do formátu pro tabulkové procesory jako jsou např. MS Excel nebo OO Calc (OpenOffice)

Navod pracovni 46.jpg

Přehled jízdy Slouží jako report o provedné jízdě. Vhodné pro tisk pro zákazníka a pro archivaci ve formátu PDF.

Navod pracovni 47.jpg

Parametry Nejdůležitější funkce programu. Umožňuje grafické znázornění naměřených hodnot.

Navod pracovni 48.jpg

Chyby Zobrazí chyby, které byly zaznamenány pamětí závad v průběhu jízdních testů.

Navod pracovni 49.jpg

Zvolit jízdu Zobrazí aktuálně stažený jízdní test

U každé zaznamenané jízdy je v levé části tabulky znázorněna barevná ikonka, která indikuje celkový stav. V následující tabulce je vysvětlen význam jednotlivých barev.

Navod pracovni 50.jpg

Během jízdního testu byly řídící jednotkou motoru zjištěny závady a byly uloženy do paměti přístroje OBD Log

Navod pracovni 51.jpg

Během jízdního testu nebyly řídící jednotkou motoru zjištěny žádné závady, ale systém OBD Log zjistil, že před uskutečněním jízdy paměť závad obsahovala uložené chyby.

Navod pracovni 52.jpg

Během jízdního testu nebyly řídící jednotkou motoru zjištěny žádné závady

Exportovat do Excelu

Tato funkce umožňuje převést naměřená data z jízdy do formátu tabulkového procesoru, jako je např. MS Excel nebo OO Calc (OpenOffice). Přípona souboru je CSV. Navod pracovni 53.png

Navod pracovni 54.png

Při ukládání souboru program automaticky navrhne soubor uložit pod státní poznávací značkou. Je to především z důvodu přehlednosti při pozdějším vyhledávání v archivovaných souborech. Doporučujeme ukládat pod stejným názvem i soubory PDF, získané z přehledu jízdy. Výchozí adresář pro ukládání exportovaných souborů jsou Dokumenty.

Přehled jízdy

Tato funkce slouží jako výstupní report o provedené jízdní zkoušce. Vhodné pro tisk pro zákazníka a pro archivaci ve formátu PDF.

Navod pracovni 55.png

Navod pracovni 56.png

Navod pracovni 57.png

V pravé horní části obrazovky viz obrázek 57 se nachází ikona diskety, která nabízí volbu exortu do excelu nebo do PDF. Na obrázku 58 je znázorněn výsledný report. Výchozím názvem souboru PDF je "ReportTrip". Z důvodu přehlednosti při pozdějším vyhledávání v archivovaných souborech doporučujeme soubor ukládat pod označením SPZ.

Parametry

Nejdůležitější funkce programu. Umožňuje grafické znázornění naměřených hodnot. Současně může být znázorněno až 8 parametrů. 7 je volitelných, jeden je stále zobrazený- Chyby.

Navod pracovni 58.jpg

Ve spodní části obrazovky, viz obrázek 60, se nacházejí ovládací posouvátka, která Vám usnadní analýzu získaných dat. Výchozí poloha posouvátka je vlevo.

Navod pracovni 59.jpg

obrázek 60

V následující tabulce jsou vysvětleny funkce jednotlivých posouvátek.

Navod pracovni 60.jpg

Posouvátkem +/- pracujete se základnou časové osy. Posunutím vpravo zvýšíte počet znázorněných dílků na časové ose.

Navod pracovni 61.jpg

Posouvátkem <-> posunujete celou časovou osu. Tato funkce Vám usnadní prohlížení časové osy jako celku.

Navod pracovni 62.jpg

Posouvátkem <|> se vysune z levé strany grafu pomocné vodítko, které můžete posunout na libovolný bod na časové ose grafu. Posouváním vodítka po časové ose zjistíte přesný údaj o naměřené hodnotě v konkrétním čase.

V levé části obrazovky se nacházejí následující ikony

Navod pracovni 63.jpg

Detail grafu Tato funkce slouží jako výstupní report o provedené jízdní zkoušce. Vhodné pro tisk pro zákazníka a pro archivaci ve formátu PDF.

Navod pracovni 64.jpg

Volba parametru Zde je možné vybírat z různých typů parametrů, které je schopna řídící jednotka motoru vyhodnocovat.

Navod pracovni 47.jpg

Parametry Volba z tohoto menu není možná

Navod pracovni 48.jpg

Chyby Zobrazí výpis paměti závad, pokud jsou v ní uloženy chyby.

Navod pracovni 49.jpg

Zvolit jízdu Volba Vás vrátí do hlavního přehledu provedených jízd.
Detail grafu

Tato funkce slouží jako výstupní report o provedené jízdní zkoušce. Vhodné pro tisk pro zákazníka a pro archivaci ve formátu PDF.

Navod pracovni 68.jpg

obrázek 69

V pravé horní části obrazovky se nachází ikona diskety, která nabízí volbu exortu do excelu nebo do PDF. Na obrázku 58 je znázorněn výsledný report. Výchozím názvem souboru PDF je "ReportTrip". Z důvodu přehlednosti při pozdějším vyhledávání v archivovaných souborech doporučujeme soubor ukládat pod označením SPZ.

Volba parametru

Touto funkcí je možné vybírat z různých typů parametrů, které je schopna řídící jednotka motoru vyhodnocovat. Typy parametrů se mohou lišit.

Navod pracovni 69.jpg

Seznam Parametrů:

1. Napětí baterie

2. Zátěž motoru

3. Teplota chladiva

4. Krátkodobá úprava paliva- řada válců 1

5. Dlouhodobá úprava paliva- řada válců 1

6. Tlak vzduchu v sacím potrubí

7. Otáčky motoru

8. Rychlost vozidla

9. Nastavení předstihu pro válec č. 1

10. Teplota vzduchu

11. Poloha plynového pedálu

12. Hodnota napětí Lambda-sondy (B1-S1)

13. Hodnota napětí Lambda-sondy (B1-S2)

14. Krátkodobá úprava paliva (B1-S2)

15. Vstup hladiny paliva

16. Napětí řídícího modulu

17. Poloha plynového pedálu D

18. Poloha plynového pedálu E

Pozn. Pro potřeby tohoto manuálu byl test vytvořen na vozidle Fiat Grande Punto 1.2, r.v. 2007.

Stáhnout Test

Funkce slouží pro stažení naměřených dat z přístroje OBD Log. Test je možné stáhnout vždy jen jednou, naměřená data se uloží na pevný disk do PC.

Navod pracovni 70.jpg

Po stažení dat do počítače Vás program vyzve o zadání SPZ testovaného automobilu.

Navod pracovni 71.jpg

Z důvodu přehlednosti při pozdějším vyhledávání v archivovaných souborech doporučujeme soubor ukládat pod tímto označením.