Manuál HiCOM

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
All Content.png
HiCOM
Manual.png
Manuál HiCOM
Instructions.png
Návody HiCOM
Article.png
Články HiCOM
Media all.png
Ukázky HiCOM
Download Document.png
Download HiCOM
Link.png
Odkazy HiCOM
Faq.png
FAQ HiCOM[Výběr řídící jednotky]

V tomto okně program nabízí přístup k jednotlivým řídícím jednotkám a funkcím u vozidel koncernu HMC. Nelze diagnostikovat vozy, které nespadají pod koncern HMC s výjimkou vozidel vyráběných na společné platformě Hyundai Atos a Hyundai Porter. V prvním případě se jedná o nejmenší model korejského výrobce, prodávaný v Malajsii pod značkou Inokom Atos a v Mexiku pod značkou Dodge Atos. V případě druhém se jedná o malé užitkové vozidlo Hyundai Porter (H-100) vyráběné v mnoha variacích již od roku 1977. Lze se s ním setkat také pod značkami Dodge H-100 (Mexiko) a Inokom Lorimas AU26 (Malajsie). Pro více informací o kompatibilitě vozidel prosím navštivte internetovou stránku http://www.obdtester.com/hicom-eculist.

[Auto Scan]

Automatický test oskenuje veškeré dostupné řídící jednotky v automobilu a vypíše jejich seznam do okna výsledků. Z výsledného testu lze tisknout výsledný report pro zákazníka.

[Speciální diagnostika]

V této sekci naleznete speciální funkce a zjednodušené programové procedury.

[Umístění OBD-II zásuvky]

Databáze umístění diagnostických zásuvek v automobilech koncernu HMC. Databáze se průběžně doplňuje o další fotografie.

Výběr řídící jednotky

V okně výběr modelu je nutné nejprve vybrat diagnostikovaný model, až po té se lze spojovat s řídící jednotkou (dále jen ECU). V okně výběr modelu je možné také zadat VIN vozidla pro jednoznačný výběr modelu. Po úspěšném výběru modelu, nabídne systém HiCOM výběr řídící jednotky. Výběr diagnostických funkcí je možné uskutečnit, až po úspěšném navázání komunikace s ECU. Pokud se s ECU spojíte, program automaticky zobrazí okno s výběrem funkcí a stručnou identifikací ECU. Není li možné navázat komunikaci s ECU, ujistěte se, že je Vámi vybraná ECU skutečně v automobilu nainstalovaná. Pokud ano, doporučujeme provést kontrolu elektroinstalace (svorkovnicové spoje, relé, pojistky, ukostření apod.). Některé řídící jednotky se mohou probudit až po několika pokusech o spojení. Zvláště u starších automobilů.

HiCOM Final s obalkou 49.png

HiCOM Final s obalkou 50.png

Není možné navázat komunikaci s vozidly, které nespadají pod koncern HMC s výjimkou vozidel příbuzných značek a typů. Jedná se o modely vyráběné na společné platformě Hyundai Atos a Hyundai Porter. V prvním případě se jedná o nejmenší model korejského výrobce, prodávaný v Malajsii pod značkou Inokom Atos a v Mexiku pod značkou Dodge Atos. V případě druhém se jedná o malé užitkové vozidlo Hyundai Porter (H-100) vyráběné v mnoha variacích již od roku 1977. Lze se s ním setkat také pod značkami Dodge H-100 (Mexiko) a Inokom Lorimas AU26 (Malajsie). Pro více informací o kompatibilitě vozidel prosím navštivte internetovou stránku http://www.obdtester.com/hicom-eculist.

Okno výběru jednotky nabízí seznam řídících jednotek, které mohou být ve vozidle instalovány.

Pro vstup do řídící jednotky postačí dvojklik levým tlačítkem myši na vybranou jednotku, nebo ji lze označit levým tlačítkem a následně stisknout tlačítko [Jdi >>] pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko [<< Jdi Zpět].


Navazování komunikace s řídící jednotkou

Všechna vozidla s jistotou po r.v.1996 obsahují nejméně jednu ECU, zpravidla však více. Po navázání komunikace s řídící jednotkou se zobrazí následující okno.

HiCOM Final s obalkou 51.png

OBRÁZEK 54 - Okno diagnostika řídící jednotky se zobrazí po úspěšném navázání komunikace

Okno Diagnostika řídící jednotky nabízí stručný výpis identifikace ECU a tlačítka diagnostických funkcí setříděna do třech kategorií- základní funkce, pokročilé funkce a Expertní funkce.

Problémy s komunikací

Následující okno se zobrazí, pokud dojde k problému při navazování komunikace:

HiCOM Final s obalkou 52.png

HiCOM Final s obalkou 53.jpg

Pokud se zobrazí hláška (Obr. 55) opakujte pokus o připojení k ECU. Některé řídící jednotky se mohou probudit až po několika pokuse o spojení. Zvláště u starších automobilů. Pokud problémy setrvávají, doporučujeme provést kontrolu elektroinstalace (svorkovnicové spoje, relé, pojistky, ukostření apod.).

Obr. 56 může předznamenat problém způsobený přímo na diagnostickém kabelu. Pro odstranění problému nejprve restartujte PC, po té spusťte program HiCOM a proveďte kontrolu konfigurace virtuálního COM portu a proveďte test kabelu v sekci nastavení.

Pokud problém nebyl odstraněn, překontrolujte propojovací USB kabel. Doporučujeme kabel vyměnit za jiný. Jestliže problém i nadále setrvává, doporučujeme zkontrolovat ve správci zařízení možný konflikt na virtuálních COM portech, který může být způsoben blokací virtuálního portu jiným diagnostickým zařízením, nebo periferií, která není aktuálně připojena, ale číslo portu využívá. Doporučujeme postupně připojit i ostatní USB zařízení a zkontrolovat, která čísla com portů se jednotlivým zařízením přiřazují, V případě, že je port blokován, překonfigurujte com port dle instalačního manuálu.

Nerozpoznaná řídící jednotka

Diagnostika značky HMC neumožňuje v ojedinělých případech jednoznačně identifikovat typ řídicí jednotky. Daná ECU nemusí být obsažena v databázi HiCOMu. Pro správnou diagnostiku je nutné ovšem znát konkrétní typ, tento je nutný vybrat z nabídky. Pro zjištění více informací o diagnostikované ECU získáte kliknutím na tlačítko [Zobrazit identifikaci jednotky].

HiCOM Final s obalkou 54.jpg

OBRÁZEK 57

Některé jednotky vyrobené před rokem 2003 neposkytují žádna identifikační data, proto se bude tento dialog zobrazovat pravidelně. Při nesprávném výběru ECU se nebudou správně zobrazovat měřené hodnoty. Chyba ve výběru jednotky může mít i fatální důsledky a to za předpokladu, že se pokusíte použít funkci programování jednotky nebo kódování flash paměti. V takovém případě může dojít k nevratnému poškození ECU. K poškození může dojít i při nevhodnému použití funkce testu akčních členů.

Řídicí jednotky jsou obvykle takto označeny a odlišeny:

 • Území (např. MEX = Mexiko, Indie, Turecko, apod.)
 • Vybrané funkce (např. ISG +, CPF-, apod.)
 • Typ motoru (Olovnatý, Bezolovnatý EOBD, Bezolovnatý ALL, ...)
 • Rozsah data instalace (např. 2009/05/01-, ...)

Vysvětlivky k identifikaci nerozpoznaných ECU

ENGINE Leaded   Olovnatý benzínový motor
ENGINE Unleaded OBD-II Bezolovnatý benzínový motor, OBD-II kompatibilní
ENGINE Unleaded EOBD Bezolovnatý benzínový motor, kompatibilní s Evropským OBD-II
ENGINE Unleaded MEX Bezolovnatý benzínový motor, Mexický trh
CPF       Filtr pevných částic
ISG       Nečinný Stop and Go systém
ESP       Elektronický stabilizační systém

Obecný přístup

Tato funkce je užitečná, v případě, že si nejste zcela jisti výběrem správné ECU, ale potřebujete v diagnostice dále pokračovat. Funkce Výběr univerzální jednotky je zcela bezpečná. Komunikaci navážete stisknutím tlačítka [Použij obecný přístup>>]. V následujícím diagnostickém režimu bez omezení fungují pouze funkce identifikace jednotky a čtení a mazání paměti závad. Funkce měřené hodnoty je dostupná pouze v základním rozsahu.

V obou případech je z důvodu budoucí kompatibility nejlepším řešením vygenerování tzv. snapshot, který uloží veškeré potřebné informace do souboru. Snapshot můžete zaslat prostřednictvím stránek focom.cz.

Snapshot

Snapshot je inteligentní scan řídící jednotky, jehož výsledkem je soubor o zanedbatelné velikosti. Tento soubor je nutné odeslat technické podpoře. V nejbližší termínu budou získaná data zapracována do aktualizace programu.

Snapshot se ukládá stisknutím tlačítka [Ulož informace o jednotce]. Tlačítko je přístupné hned ze dvou obrazovek. Z okna Nerozpoznaná řídící jednotka (Obr. 57), z okna Identifikace řídící jednotky na straně 28, Po stisknutí tlačítka [Ulož informace o jednotce] se zobrazí dialogové okno s otázkou, zda si přejete uložit rychlý nebo úplný snapshot.

HiCOM Final s obalkou 55.jpg

OBRÁZEK 59

Okno diagnostika řídící jednotky se zobrazí po úspěšném navázání komunikace

Pro potřeby aktualizace tj. běžného rozšiřování kompatibility programu postačí vývojářům uložit rychlý snapshot. Rychlý snapshot trvá 1 až 5 minut v závislosti na rychlosti diagnostické sběrnice. Pro spuštění rychlého snapshot stiskněte tlačítko [Ne]. V průběhu ukládání snapshotu systém HiCOM čte z řídící jednotky data a podrobné informace jako jsou např. identifikační údaje, bloky měřených hodnot atd.

Pro lepší identifikaci souboru žádáme všechny uživatele, aby při ukládání snapshotu zapisovali do názvu souboru typ, model a r.v. vozidla a typ řídící jednotky. Veškeré takto uložené snapshoty prosím nahrávejte přímo na server technické podpory na adrese http://snapshot.focom.cz nebo na http://focom.cz.

Základní funkce

Použití základních funkcí je z pohledu neodborného zásahu zcela bezpečné. Základní funkce umožňují číst nejrůznější data z řídící jednotky. Není-li možné pokračovat ve volbě některých podřízených funkcí, nejsou jednotkou podporovány.

Identifikace řídící jednotky

Po výběru funkce Identifikace se zobrazí všechny dostupné typy identifikačních dat. Obvykle se v rámci výpisu identifikace zobrazují např. následující data:

 • VIN kód
 • Objednací a sériové číslo jednotky
 • Softwarová verze ECU
 • Typ řídící jednotky
 • Typ vozidla
 • Komunikační protokol
 • Jméno řídící jednotky
 • Softwarová/hardwarová verze
 • Číslo kalibrace
 • Typ diagnostické sběrnice
 • Číslo bootloaderu ECU
 • Datum výroby
 • Datum programování
 • A další…

U starších jednotek je velmi běžné, že se zobrazí prázdné okno výsledku identifikace, protože starší jednotky neobsahují identifikační data.

HiCOM Final s obalkou 56.jpg

OBRÁZEK 61

Identifikaci je možné vytisknout jako report nebo zkopírovat do schránky pro další editaci. Výsledek vypadá takto:

HiCOM Final s obalkou 57.jpg

Čtení a mazání paměti závad

Obsah paměti závad se vypíše automaticky po vstupu do okna funkce. HiCOM vypíše veškeré chybové kódy (DTC), které řídící jednotka nahlásí. Zobrazují specifické chybové kódy koncernu HMC. Chybové kódy vč. jejich popisu, jsou ve větší míře v českém jazyce. V případě, že výpis paměti závad je prázdný a přes to se projevuje závada je to způsobeno neschopností řídící jednotky danou závadu odhalit. V tomto případě doporučujeme přejít do pokročilých funkcí a použít funkce [Aktivace akčních členů], nebo [Měřené hodnoty] a v neposlední řadě závadu dohledat pomocí automobilového osciloskopu.

HiCOM Final s obalkou 58.jpg

OBRÁZEK 62

Pole Celkem v levé dolní části obrazovky podává rychlý přehled o uložených závadách. Význam vypsaných políček:

 • Uložené chyby – zobrazuje součet všech obsažených chybových kódů
 • Sporadické – zobrazuje součet sporadických chybových kódů
 • Přítomné chyby – aktuálně uložené chybové kódy
 • Historie chyb – V rámci normy OBDII se zde může zobrazit součet nedávno smazaných chybových kódů

V okně paměti závad jsou přítomny ještě následující tlačítka:

[Znovu vyčti chyby]

Funkce znovu načte obsah paměti závad. Nedojde li k vymazání některého z chybových kódů, jedná se o kód statické závady.

[Smaž chybové kódy]

Funkce vymaže paměť závad řídící jednotky a znovu jí načte. Nedojde li k vymazání určitého DTC, jedná se o závadu statickou, která musí být nejprve odstraněna. Mohou se objevit chybové kódy, které se dají vymazat pouze za určitých podmínek. Doporučujeme mazat paměť až v momentě, kdy byla závada odstraněna. Jednotlivé DTC kódy mazat nelze, vždy musíte vymazat kompletně celou paměť závad. Obsah paměti závad lze také vymazat přímo z okna Diagnostika řídicí jednotky (Obr. 4) stiskem tlačítka [Smaž paměť závad].

[Kopírovat chybové kódy]

Zkopíruje obsah výpisu paměti závad do schránky Windows, který můžete pohodlně vložit pomocí klávesové zkratky Ctrl+V, do jakéhokoli textového editoru např. MS Word či poznámkového bloku ve Windows. Pro vložení můžete použít i pravého tlačítka myši kliknutím do bílého místa stránky v textovém editoru s výběrem volby "Vložit".

[Tisk chybových kódů]

Vytiskne report paměti závad, který můžete předložit jako protokol o diagnostice vašemu zákazníkovi

Pokročilé funkce

Pokročilé funkce nabízení dvě skupiny testů. Testy měřených hodnot a testy akčních členů. Tyto funkce jsou někdy důležitější než samotný výpis paměti závad, neboť narazíme li na skrytou nebo sporadickou závadu, mnohdy nám v diagnostice pomou live data měřená na snímačích nebo právě testy aktorů.

Měřené hodnoty

Funkce měřené hodnoty dovoluje sledovat všechny dostupné hodnoty měřené řídící jednotkou ze snímačů v reálném čase. Pro efektivnější analýzu sledovaných dat nabízí funkce měřených hodnot tři režimy zobrazení. Grafický (Obr. 63), Pohled 3x3 (Obr. 65) a Seznam (Obr. 66). Zobrazovaná data se mění od řídící jednotky k řídící jednotce, podle modelu a roku výroby. Některé ECU nedisponují funkcí měřených hodnot vůbec. Program HiCOM se snaží příchozí data z řídící jednotky co možná nejvěrněji zpracovávat, nicméně nemusejí být vždy přesná. Jedná se o omezené schopnosti řídící jednotky, nikoliv diagnostického systému HiCOM. Pokud si nejste jisti interpretovanou hodnotou, ověřte ji nástrojem paralelní diagnostiky. Použití funkce měřených hodnot je naprosto bezpečné, bez obav můžete prozkoumat řídící jednotku všemi třemi režimy a skupinami hodnot, nemůžete tím způsobit žádnou škodu.

Pokud nastane situace, že program HiCOM nerozezná ECU není zaručené, že zobrazované měřené hodnoty mají pravdivý charakter. Z důvodu redukce chyb a nepřesných informací při měření na neznámých ECU, program nabízí funkci Ulož informace o jednotce (Snapshot). Uložení snapshotu vás příliš nezdrží a přispějete tak ke zvýšení kompatibility systému. Snapshoty můžete uploadovat přímo na server technické podpory na adrese http://snapshot.focom.cz nebo na http://focom.cz.

Grafické zobrazení

Režim měřených hodnot „Graf" zobrazuje vždy 2 průběhy signálů v podobě přes sebe vykreslených křivek, Křivky jsou vykreslovány v rámci společné časové základny a podle toho jak jsou vybrány ze seznamu. Nad rastrem grafu jsou dvě bíla okna, ve kterých program zobrazuje měřenou hodnotu vyjádřenou příslušnou fyzikální veličinou nebo měrnou jednotkou. Pod tímto oknem se nacházejí podrobnější informace o minimální a maximální hodnotě, které je možné v daném kanálu hodnoty změřit. Tlačítko [Pauza Grafu] pozastaví aktuálně snímaný graf. Tlačítkem [<< Jdi Zpět] se vrátíte do okna diagnostika řídící jednotky.

HiCOM Final s obalkou 59.jpg

OBRÁZEK 63

V okně Graf - měřené hodnoty se nacházejí také tlačítka pro úpravu rychlosti vzorkovací frekvence a tlačítka pro přepnutí do režimů měřených hodnot [3x3 Pohled] a [Seznam]. Tlačítko [Začít záznam] slouží pro záznam měřených hodnot.

Vzorkovací frekvence

Kvalitu měření přesně vymezuje vzorkovací rychlost, která je závislá jednak na rychlosti komunikačního protokolu a sběrnice ECU. Dá se říci, že některé řídící jednotky jsou rychlejší a některé pomalejší. Vzorkovací rychlost zásadně ovlivňuje počet současně zobrazených měřených hodnot. Čím více aktivujete kanálů měřených hodnot, tím bude vzorkování pomalejší. Rychlost vzorkování lze zrychlit nebo zpomalit tlačítky [-] nebo [+] nebo zaškrtnutím volby Pomalé zobrazení. Zrychlením nebo zpomalením se mění i velikost rozlišení mřížky rastru.

Pomalé zobrazení

V režimu pomalého zobrazení systém sníží vzorkovací rychlost na velmi nízkou hodnotu, aby bylo možné zachytit velmi rychlé děje. Typickým použitím je sledování sběrnice CAN.

Funkce záznamu

Tlačítkem [Začít záznam] spustíte záznam. Před tím Vás program vyzve o zadání cesty a jména souboru, do kterého se záznam uloží. Data měřených hodnot můžete ukládat např. při zkušební jízdě. Výsledný soubor je možné otevřít a editovat např. v programech MS Excel nebo OpenOffice Calc či v jiném obdobném tabulkovém procesoru. Při logování se měřené hodnoty periodicky ukládají tak, jak byly otevřeny v roletkové nabídce.

HiCOM Final s obalkou 60.jpg

OBRÁZEK 64

Zaznamenané logové soubory lze také přehrát pomocí programu VAG-Scope. VAG-Scope je zásuvný programový modul diagnostického systému VDCS (VAG-COM), který je standardní součástí distribuce VCDS. Program nabízí přehledné zobrazení naměřených průběhů. Více informací o programu VAG-scope naleznete v naší technické dokumentaci pro program VCDS nebo ve zvláštní příloze pro manuál HiCOM.

Pohled 3x3

Tento režim nabízí podstatné rozšíření oproti grafickému zobrazení, neboť umožňuje sledování až 9 měřených hodnot současně v jednom okně. Vybrat si můžete libovolnou hodnotu z roletkové nabídky. V jednotlivých okénkách se zobrazují měřené hodnoty vyjádřené příslušnou fyzikální veličinou nebo měrnou jednotkou. Pod tímto výpisem se nacházejí podrobnější informace o minimální a maximální hodnotě, které je možné v daném kanálu hodnoty změřit. Čím více aktivujete kanálů měřených hodnot, tím bude vzorkování hodnot pomalejší.

HiCOM Final s obalkou 615.jpg

OBRÁZEK 65

V režimu 3x3 lze také spustit funkci záznamu měřených hodnot, která byla popsána výše. Lze také snížit vzorkovací rychlost zaškrtnutím volby Pomalé zobrazení. Tlačítky [Graf] a [Seznam] přepnete režim měřených hodnot. Pokud se v některém kanále zobrazuje hláška "Neaktivní" může to znamenat, že daná měřená hodnota nelze aktuálně změřit, ale také to může znamenat, že je neměřitelná.

Seznam

V režimu "Seznam" systém HiCOM zobrazí seznam všech měřitelných hodnot, které je schopen v daném systému sledovat. Měření započne okamžitě, nicméně rychlost vzorkování se velice zpomalí a je nutné vyčkat, než se celý seznam zinicializuje. Obnovovací frekvence jednotlivých měřených hodnot je pro účely přesného měření velmi pomalá.

HiCOM Final s obalkou 62.jpg

OBRÁZEK 66

V režimu Seznam lze také spustit funkci záznamu měřených hodnot, která byla popsána výše. Tlačítkem [Kopíruj] zkopírujete seznam všech měřených hodnot do schránky Windows, který můžete následně vložit pomocí klávesové zkratky Ctrl+V, do jakéhokoli textového editoru např. MS Word či poznámkového bloku. Pro vložení můžete použít i pravého tlačítka myši kliknutím do bílého místa stránky v textovém editoru s výběrem volby "Vložit". Tlačítkem [Tisk] seznam měřených hodnot vytisknete. Tlačítky [Graf] a [Seznam] přepnete režim měřených hodnot.

Pokud se v některém kanále zobrazuje hláška "Neaktivní" může to znamenat, že daná měřená hodnota nelze aktuálně změřit, ale také to může znamenat, že je neměřitelná.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti práce a Vašeho zdraví přenechejte ovládání PC při testovací jízdě testovací jinému technikovi.

Aktivace akčních členů

Funkce test akčních členů se používá pro kontrolu elektrických a napájecích výstupů z řídící jednotky do jednotlivých aktorů. ECU vyšle elektrický signál do akčního členu a tím aktivuje jeho činnost. Tento test je velmi rychlý především v případech, kdy kontrolu posuzujeme vizuální a poslechovou kontrolou.

HiCOM Final s obalkou 63.jpg

U modernějších ECU probíhá test akčních členů selektivním způsobem, tzn., že je možné vybrat konkrétní akční člen ze seznamu a aktivovat jej samostatně. Starší systémy mohou podporovat pouze sekvenční spouštění, kdy ECU spustí test všech podřízených akčních členů postupně za sebou.

Expertní funkce

Expertní funkce umožňují provádět pokročilejší nastavení a programové změny v řídící jednotce. Před použitím rozšířených funkcí doporučujeme postupovat dle dílenských příruček od výrobce, nebo dle pokynů technické podpory.

Neodborný zásah může učinit automobil nepojízdným a v nejhorším případě způsobit i poškození řídící jednotky. Není-li možné pokračovat ve volbě některých podřízených funkcí, nejsou jednotkou podporovány.

HiCOM Final s obalkou 64.jpg

OBRÁZEK 70

Programování paměti flash

Funkce bude do systému HiCOM implementována v budoucnu. Sledujte náš informační servis.

Programování/Kódování jednotky

Procedura kódování se využívá pro nastavení a konfiguraci běžných i speciálních funkcí řídících jednotek. Na obrázku 71 je zachycena nabídka dostupných programovacích funkcí na ECU motoru viz identifikace.

OBRÁZEK 71

Pokud se Vámi požadovaná kódovací funkce na konkrétní jednotce v okně Programování/Kódování jednotky nezobrazuje, systém HiCOM ji nepodporuje. V této situaci prosím kontaktujte linku technické podpory.

Speciální diagnostika

Nabídka speciální diagnostiky nabízí speciální funkce diagnostického systému, které nelze spustit při běžné diagnostice.

HiCOM Final s obalkou 65.jpg

OBRÁZEK 72

Analýze sběrnice CAN-BUS

Sběrnici CAN (Controller Area Network) vyvinula společnost Bosch jako sběrnici speciálně navrženou pro automobilovou techniku. Komunikační architektura CAN je hardwarové a současně i softwarové řešení, nabízející efektivní sdílení informací mezi jednotlivými řídícími jednotkami, které jsou integrovány do vysokorychlostní palubní sítě automobilu. Integrace architektury CAN sebou přinesla nejen ekonomické výhody pro výrobce plynoucí ze sníženého počtu kabelových svazků a konektorů, ale i zvýšenou spolehlivost a kvalitu přenášených dat. Data jsou přenášena po sériovém vedení (kroucená dvojlinka), kde jeden kabel je vyhrazený pro vyšší úroveň napětí (CAN High) a druhý pro nižší úroveň (CAN Low). Hodnota přenášených dat, která je přiřazena jednomu bitu je vyjádřena jako rozdíl mezi různými úrovněmi napětí CAN-H a CAN-L. Tyto signály jsou tzv. diferenciálního typu. Výměnu informací či datových paketů mezi řídícími jednotkami zajišťuje komunikační protokol. Diagnostický protokol je soubor pravidel komunikace mezi řídící jednotkou a diagnostickým nástrojem a je definován normou. Jednotlivé řídící jednotky jsou zapojeny do sítě CAN prostřednictvím vlastního komunikačního rozhraní. Řídící jednotky zpracovávají signály ze snímačů a ovládají akční členy, veškeré informace sdílejí do sítě CAN. Do sběrnice CAN může být prostřednictvím příslušného transceiveru zapojeny i řídící jednotky digitálního sériového vedení K-line.

HiCOM Final s obalkou 66.jpg

OBRÁZEK 74

Funkce analýzy sběrnice CAN může být například použita při identifikaci vadné řídicí jednotky (na sběrnici CAN), při zjišťování chybně zapojené sběrnice CAN, nebo pokud není možná žádná komunikace s řídící jednotkou.

První informace na řádku je identifikátor ECU. Identifikátory jsou postupně doplňovány, tak aby bylo zřejmé o kterou ECU se jedná.

Umístění OBD-II zásuvky

Diagnostický program HiCOM disponuje rozsáhlou databází fotografií diagnostických zásuvek ve vozidlech.

HiCOM Final s obalkou 67.jpg


HiCOM Final s obalkou 68.jpg


HiCOM Final s obalkou 69.jpg

HiCOM Final s obalkou 70.jpg

Pohodlným výběrem ze seznamu vozidel zvolte hledanou diagnostickou zásuvku.

Nastavení programu

Nastavení aplikace nabízí ř hlavních voleb nastavení jazyka, nastavení typu jednotek, nastavení komunikačního protokolu, výběr komunikačního portu a Ladící funkce.

Typ jednotek

Metrické jednotky

Neboli též jednotky soustavy SI, jsou mezinárodně uznávaným standardem pro měření veličin, které se používají převážně v kontinentální Evropě a Asii.

Imperiální jednotky

Na rozdíl od metrického systému jsou nepravidelným standardizovaným systémem, který byl dříve užíván ve Velké Británii a v zemích Commonwealthu, tedy Britského společenství národů od roku 1824. Imperiální jednotky jsou dnes užívány zejména v USA (mnohdy pod názvem U.S. customary units), zde ovšem v různých případech s odlišnými definicemi.

HiCOM Final s obalkou 71.jpg

OBRÁZEK 80

Výběr komunikačního portu k rozhraní

Výběr komunikačního portu je podrobně probrán na stranách 12 až 16 tohoto manuálu.

Ladící funkce

Funkce ladícího záznamu je podrobně popsána na straně 21 tohoto manuálu.


Nastavení protokolu

V sekci nastavení protokolu lze konfigurovat různé parametry podporovaných komunikačních protokolů. Komunikační protokoly jsou KWP2000, CAN, KW71, ISO9141

CAN

Sběrnici CAN (Controller Area Network) vyvinula společnost Bosch jako sběrnici speciálně navrženou pro automobilovou techniku. Komunikační architektura CAN je hardwarové a současně i softwarové řešení, nabízející efektivní sdílení informací mezi jednotlivými řídícími jednotkami, které jsou integrovány do vysokorychlostní palubní sítě automobilu. Integrace architektury CAN sebou přinesla nejen ekonomické výhody pro výrobce plynoucí ze sníženého počtu kabelových svazků a konektorů, ale i zvýšenou spolehlivost a kvalitu přenášených dat. Data jsou přenášena po sériovém vedení (kroucená dvojlinka), kde jeden kabel je vyhrazený pro vyšší úroveň napětí (CAN High) a druhý pro nižší úroveň (CAN Low). Hodnota přenášených dat, která je přiřazena jednomu bitu je vyjádřena jako rozdíl mezi různými úrovněmi napětí CAN-H a CAN-L. Tyto signály jsou tzv. diferenciálního typu. Výměnu informací či datových paketů mezi řídícími jednotkami zajišťuje komunikační protokol. Diagnostický protokol je soubor pravidel komunikace mezi řídící jednotkou a diagnostickým nástrojem a je definován normou. Jednotlivé řídící jednotky jsou zapojeny do sítě CAN prostřednictvím vlastního komunikačního rozhraní. Řídící jednotky zpracovávají signály ze snímačů a ovládají akční členy, veškeré informace sdílejí do sítě CAN. Do sběrnice CAN může být prostřednictvím příslušného transceiveru zapojeny i řídící jednotky digitálního sériového vedení K-line.

Specifické protokoly koncernu HMC

KWP2000, CAN, KW71, ISO9141

Specifická nastavení protokolů

čekání během initu protokolu, prodleva mezi bajty, časový limit mezi bajty, prodleva mezi pakety, prodleva udržovacího paketu, časový limit mezi pakety, časový limit inicializace, prodleva klíčového slova, prodleva inicializace, časovač. Konfigurace těchto nastavení nemá žádný vliv na komunikaci s řídící jednotkou. Jinými slovy, pokud zde nastavíte cokoliv, nezměníte parametry spojování s ECU. Spojení s ECU probíhá automatizovanou rutinou. Program při navazování komunikace s ECU vyzkouší veškeré možné protokoly.

Toto nastavení je zde přítomno z důvodu ladění programových chyb a slouží především vývojářům a technické podpoře.

HiCOM Final s obalkou 72.jpg

O programu

V sekci o aplikaci naleznete verzi aktuálně instalované verze aplikace a knihoven ve Vašem PC. Z hlediska kompatibility programu s vozidly koncernu HMC doporučujeme program pravidelně aktualizovat.

HiCOM Final s obalkou 73.jpg

Pod tlačítkem [Zobrazit licenční ujednání] naleznete licenční smlouvu mezi Vámi a společností Secons s.r.o.. Licenční smlouva je pouze v Anglickém jazyce.

Kompatibilní program pro program HiCOM

VAG-Scope

VAG-Scope je zásuvný modul do programu VCDS. Jedná se o Open-Source program, který je standardní součástí distribuce programu VCDS. Po spuštění se zobrazí následující okno (obr. 83).

Import souboru

Nejprve je nutné soubor s logovanými měřenými hodnotami do programu importovat stisknutím tlačítka s ikonou otevřené složky v levém dolním rohu okna VC-Scope. Pro zobrazení měřených bloků v grafu je nutné označit zaškrtávací políčka s příslušnou hodnotou a barvou.

Nastavení rastru

Volbou Time Speed nastavujete rychlost časové základny v rozmezí 0.5 a 8x.Měřítko rastru lze upravit

HiCOM Final s obalkou 74.jpg

jak nastavením Vertikální (Vertical scale) tak horizontální základny (Horizontal scale).

Nastavení programu VC-Scope

Pro zpřístupnění okna nastavení klikněte v levém horním rohu okna na ikonku VC-Scope pravým nebo levým tlačítkem a zvolte Preferences – předvolby (Obr. 84). Okno předvoleb není v programu přeloženo. V okně předvolby můžete měnit následující:

Barvy – Colours
Barvy přenastavujete mícháním barev v režimu RGB. Můžete měnit následující:
 • Barvu pozadí grafu - Background
 • Barvu mřížky – Grid
 • Barvu dráhy měřených hodnot (12x) – Line

  Přednastavené měřítko – Default scaling
  Nastavením lze modifikovat rozsah měřených hodnot. Zobrazují se tři okénka:
 • Unit – jednotka
 • Min – minimální možná nastavená hodnota
 • Max – maximální možná nastavená hodnota

  Různé - Misc
  Na výběr je 5 voleb:
HiCOM Final s obalkou 75.jpg
 • Enable autorun (logfile import only) – automatické spouštění
 • Show zeros in min values – zobrazování nul v minimálních hodnotách
 • Show min/max values with units – zobrazení min/maximálních hodnot v jednotkách
 • Save size on exit – uložit změny

Fuel Mileage and Consumption - spotřeba

 • Max mpg
 • Max L/100km
 • Moving average - průměr

Přílohy

Systém EOBD - European On-Board Diagnostics

Stručná historie platnosti norem

OBD I

Palubní diagnostika OBD - On Board Diagnostics jako soubor jednotících norem vznikl především za účelem globálního snižování výfukových plynů v ovzduší a současně z důvodu sjednocení standardů za cílem zjednodušit autoservisům a stanicím měření emisí, diagnostiku systému řízení motoru a jeho komponent. Systém OBD - On Board Diagnostics první generace, byl poprvé povinně integrován do systému řízení řídících jednotek motorů v USA již v roce 1988. Současně byl ve stejném roce 1988 zaveden jednotný program inspekce a údržby I/M (Inspection and Maintenance).

Norma OBD I nebyla až do roku 1994 nikterak sjednocena a každý výrobce si její integraci do systému řízení automobilu vysvětloval po svém.

OBDII

Se stálým zpřísňováním emisních limitů a tlakem na sjednocení standardů bylo v letech 1994-1996 zavedeno přechodné období, ve kterém se výrobci a importéři osobních automobilů v USA mohli připravit na zavedení normy OBD druhé generace. Od 1.1.1996 vzešla v platnost ve spojených státech povinnost vybavením řídících jednotek zážehových motorů systémem palubní diagnostiky druhé generace- OBDII. U vznětových motorů pak od roku 1997.

EOBD

European On-Board Diagnostics je modifikací normy OBDII pro EU, je normalizovaným kontrolním systémem motoru, sledujícím součásti, které by se svou poruchou podíleli na zvýšení emisních hodnot. I pro systém EOBD platilo přechodné období. Toto období platilo pro vozidla homologovaná do 31.12.1999, která splňovala normu EU II, D3 nebo D4. Tato vozidla bylo možno schválit v Evropské unii pro provoz do 31.12.2000 a provozovat je i bez EOBD. V následující tabulce je uvedena platnost normy s ohledem na r.v. automobilu:

Povinnost vybavení vozidel systém EOBD
r.v. palivo Kategorie vozidla, omezení
2000+ benzin Přechodný rok - různé
2001+ benzin M1,N1,všechny typy vozů vyrobené, prodané, importované do EU
2003+ nafta M1,N1-I,nové typy vozů
2004+ nafta M1,N1-I, všechny typy vozů
2006+ nafta N1-II,III nové typy vozů
2007+ nafta N1-II,III všechny typy vozů
2003+ LPG/CNG M1,N1-I, nové typy vozů
2006+ LPG/CNG M1,N1-I, všechny typy vozů
2004+ LPG/CNG M1, N1-II,III nové typy vozů
2007+ LPG/CNG M1, N1-II,III všechny typy vozů


                          tabulka 6

Tipy

Pakliže je automobil vybaven OBD 16pin diagnostickou zásuvkou, nemusí to nutně znamenat, že je OBDII nebo EOBD kompatibilní. Určitá skupina osobních automobilů vyrobených nebo dovezených do EU byla na normu OBD připravována již dříve. Některé automobily jsou OBDII kompatibilní již od roku výroby 1999, či do konce 1997. Většinou se jedná o vozidla se zážehovými motory. V případě, že je vůz EOBD kompatibilní, pak záleží pouze na schopnostech diagnostického testeru, naváže-li komunikaci s řídící jednotkou.

EOBD- jednotící prvky

1) Systém sleduje všechny součásti nebo systémy, které se podílejí na složení výfukových plynů.
Sledované systémy jsou např.:
 • stav v sacím potrubí, lambda sondy,
 • katalyzátor, systém odvětrávání palivové nádrže,
 • výpadky zapalování,
 • systém zpětného vedení výfukových plynů,
 • systém sekundárního vzduchu,
 • systém regulace plnicího tlaku vzduchu (motory s turbodmychadlem),
 • systém elektronického plynu
HiCOM Final s obalkou 76.jpg


OBRÁZEK 85

2) Pro provedení načtení paměti závad řídící jednotky systém používá normalizovanou diagnostickou zásuvku OBD 16pin (CARB), která je dostupná ze sedadla řidiče.

3) EOBD umožňuje kontrolu paměti závad běžným a cenově dostupným diagnostickým nástrojem.

4) Systém EOBD používá standardizované názvy chybových kódů, označení součástí a podřízených systémů. Struktura chybového kódu je také normalizovaná, definice chybového kódu viz strana 7

5) Pro varování řidiče slouží normalizovaná emisní kontrolka, která je umístěna na panelu přístrojů. Viz obrázek 3.

Struktura chybového kódu EOBD

HiCOM Final s obalkou 77.jpg

                  OBRÁZEK 86

Diagnostická zásuvka OBD

Automobily vyhovující normě OBDII/EOBD jsou vybaveny standardizovanou diagnostickou zásuvkou dle normy SAE-J1962 viz obrázek 5, která je vždy umístěna v dosahu řidiče.
HiCOM Final s obalkou 78.jpg


OBRÁZEK 87


       

EOBD jízdní cyklus

Řídící jednotka (EURO3) po každém studeném startu (20°C) spustí testovací cyklus, při kterém sleduje nejdůležitější součásti emisního systému.

HiCOM Final s obalkou 79.png
                    OBRÁZEK 88

Testovací cyklus sestává z městského cyklu (A) a mimoměstském cyklu (B).

Diagnostické režimy systému EOBD

Systém OBDII a EOBD umožňuje diagnostiku řídící jednotky v rámci jednotlivých módů v režimu, které jsou definovány normou SAE J 1979:

Diagnostické režimy EOBD
MOD 1 Měřené hodnoty
MOD 1-01 Readiness – stav emisní připravenosti
MOD 2 Freeze Frame – provozní podmínky
MOD 3 Paměť závad – načtení paměti závad
MOD 4 Smazat závady – vymazání paměti závad
MOD 5 Lambda – testované hodnoty Lambda sond
MOD 6 Průběžný test – sporadicky kontrolované systémy
MOD 7 Paměť sporadických závad
MOD 8 Test akčních členů- výrobci téměř nepodporováno
MOD 9 Informace o vozidle
MOD 10 Trvalé závady

tabulka 7


Význam kódu Readiness

Readiness kód (pohotovostní kód, kód připravenosti) je 8místné číslo, které vyjadřuje stav trvale kontrolovaných komponent, které by se v případě poruchy podílely na zvýšení emisních hodnot. Viz tabulka č.8

.
Pořadí hodnot v osmimístném binárním kódu
(z leva do prava)
Pořadí Název testovaného komponentu dle normy OBD2
1 Zpětné vedení výfukových plynů
2 Vyhřívání lambda-sondy
3 Lambda-sonda
4 Klimatizace
5 Systém sekundárního přívodu vzduchu
6 Odvětrávání palivové nádrže
7 Vyhřívání katalyzátoru
8 Katalyzátor
  tabulka 8
Číslo Význam
1 Chyba má silný vliv na jízdní vlastnosti, okamžité zastavení provozu je nutné
2 Chyba vyžaduje okamžitý servisní zásah
3 Chyba nevyžaduje okamžitý servisní zásah, ale měla by být opravena při následující servisní prohlídce
4 Je doporučeno aby chyba byla odstraněna, jinak by mohla mít vliv na jízdní vlastnosti.
5 Chyba nemá žádný vliv na jízdní vlastnosti.
6 Chyba se projeví na jízdních vlastnostech po delším časovém úseku.
7 Chyba má vliv na komfortní funkce, ale neovlivňuje přímo jízdní vlastnosti
8 Obecné (všeobecné) poznámky
  tabulka 9

Význam hodnot Freeze Frame

Freeze frame data informují o stavu jednotlivých komponent v momentě kdy došlo k uložení závady do paměti závad. Viz tabulka č. 9.