Manuál 3064

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
All Content.png
Hantek 3064/A
All Content.png
Hantek 1008C
Manual.png
Manuál
Instructions.png
Návody Hantek
Instructions.png
Články Hantek
Media all.png
Ukázky
Measurement.png
Přednastavená měření
Download Document.png
Download Hantek
Link.png
Odkazy Hantek

Obsah

Obsah

Seznámení s osciloskopem Hantek

Kontrola příslušenství a obsahu dodávky

Před prvním spuštěním přístroje nejprve prosím proveďte kontrolu fixačního obalového matriálu, ve kterém Vám byl přístroj doručen. Následně prosím důkladně zkontrolujte celý přístroj, není-li mechanicky poškozen. Pokud došlo v rámci přepravy k mechanickému poškození, přístroj pravděpodobně nebude pracovat správně. Zapojením a spuštěním, by mohlo dojít k nevratnému poškození. V případě takovéhoto poškození neprodleně prosím kontaktujte svého prodejce nebo distributora společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Příslušenství dodávané s přístrojem je uvedeno v příloze záručního listu v sekci „příslušenství". Pokud obsah dodávky nesouhlasí s přiloženým seznamem, nebo je příslušenství poškozeno, kontaktujte prosím svého prodejce nebo distributora společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Popis funkčních prvků osciloskopu

Technická specifikace

Vstupy Počet kanálů 4 kanály; + 1 kanál - externí trigger; + 1 kanál generátor
Připojení AC (st), DC (ss), GND (z)
Vstupní impedance 1 MΩ; 25pF
Citlivost 10mV/dílek ~ 5V/dílek
Maximální vstupní napětí 400V (DC(ss) + špička AC(st))
Automobilový atenuátor 20:1
Atenuátory 1X, 10X, 100X, 1000X


Horizontální (časová) základna Rychlost vzorkování 200MS/s
  (1-kanál- 200MS/s; 2-kanál- 100Ms/s; 4-kanál 50Ms/s)
Rozpětí časové základny 5ns/dílek ~ 1000s/dílek (v krocích 1-2-5)
Přesnost časové základny ±50ppm
Režimy zobrazení Y-T; X-Y
Fázový posun Max. 3 stupně
Interpolace průběhu Sin(x)/x; Lineární; Stupňovitá
Horizontální rozměr mřížky 10 dílků


Vertikální (napěťová) základna Šířka pásma 60MHz (-3dB)
Doba náběhu 5.8 ns
Hloubka paměti 10kpts ~ 16Mpts na kanál
Vertikální rozlišení 8-bit na kanál
Přesnost DC (ss) zesílení ± 3%
Matematické operace sčítání, odčítání, násobení, dělení, FFT
Rychlá Fourierova transformace (FFT) Rectangular (obdélník), Hanning, Hamming, Blackman Window
Vertikální rozměr mřížky 8 dílků


Akviziční režimy Akviziční režimy Normální, detekce špiček, režim průměrování
Režim průměrování 2; 4; 8; 16 64; 128
Hloubka paměti 10kpts ~ 16Mpts na kanál
Vzorkování v reálném čase: 5ns /dílek ~ 200ms/dílek
Režim ROLL 500ms/dílek ~ 1000s/dílek
Rychlost vzorkování 200MS/s (jednokanálový režim)
100MS/s (dvou kanálový režim)
Interpolace Sin(x)/x; Stupňovitá; Lineární
Funkce Zoom Oddálení a přiblížení křivky, funkce posun
Automatické nastavení měření Ano


Spouštění (Trigger) Spouštěcí režimy Auto, Normal, Single
Automatické nastavení Ano
Typy spouštění Spouštění hranou (Edge), šířka impulzu (Pulse), Video, Alternativní
Zdroj spouštění Interní (kanál 1; 2; 3; 4;) + 1 externí trigger
Externí trigger Ano
Citlivost triggeru 0.02 dílku


Možnosti měření signálů Funkce nahrávání Záznam měření
Vertikální systém Maximální napětí; minimální napětí; napětí špička-špička; měření kladného překmitu a záporného překmitu; střední hodnoty kmitu; amplituda; efektivní hodnota (RMS);
Horizontální systém Perioda; frekvence; doba náběžné hrany; doba spádové hrany; Střída kladného a záporného průběhu; šířka kladného a záporného pulzu;
Měřící kurzory Kurzory vertikal a horizontal- zobrazení napěťových a časových diferencí; křížový kurzor; kurzor opisující tvar průběhu
Nastavení rastru Vykreslení křivky (body, vektory); intenzita


Speciální funkce a speciální výbava Speciální funkce Generátor libovolných signálů
Funkce okna spektrálního analyzátoru
Čítač frekvence
Externí trigger
Mód vlastní kalibrace a kontroly činnosti osciloskopu
Přednastavená měření autodiagnostiky


Generátor libovolných signálů Frekvence křivky DC(ss)~25MHz
DAC 2K~200MHz nastavitelný
Citlivost 0.1%
Kanál 1 kanál (výstup)
Hloubka 4KSa
Vertikální rozlišení 12 bit
Frekvenční stabilita <30ppm
Amplituda ±3.5V Max.
Výstupní impedance 50 Ω
Proud na výstupu 50mA I špička=50mA
Typy signálu Sinusové, obdélníkové, pilovité, trojúhelníkové, schodovité, impulzní
BW systém 25M
Harmonické zkreslení -50dBc(1KHz), -40dBc(10KHz)


Možnosti aplikace Možnosti ukládání měření Uložení průběhu signálu
Uložení okamžitého nastavení měření
Uložení snímku obrazovky
Možnosti tisku Tisk reportu pro zákazníka
Výběr kanálu; času; referenční křivky; matematické operace;
Velikosti oken Libovolně nastavitelné, vč. zobrazení ovládacích panelů


Mechanické vlastnosti a provozní podmínky Rozměry 255 x 190 x 45 (mm)
Váha 1 Kg
Provozní teplota 0°C do + 60°C
Relativní vlhkost 0°C do +40°C: <85%


Rozhraní, uživatelské prostředí a HW požadavky Minimální konfigurace PC Procesor 1,6 Ghz (1jádro); Operační paměť: 1 GB RAM; 20 MB HDD (místo na pevném disku); Display 800x600;
Optimální konfigurace PC Procesor 2,2 GHz (2jádra); Operační paměť: 2 GB RAM; 20 MB HDD (místo na pevném disku); Display 1024x768;
Požadavky na operační systém Windows XP; Windows Vista 32/64-bit; Windows 7 32/64-bit;
Jazyk programu Čeština (kompletní lokalizace); Angličtina; Němčina
Možnosti připojení k PC USB; LAN; WIFI

Systémové požadavky

Hardwarové požadavky automobilového osciloskopu na osobní počítač nebo notebook jsou standardní. Pro pohodlnou práci postačí notebook či PC z nejlevnějšího segmentu nových počítačů.

Minimální konfigurace

Procesor: 1,6 GHz (1 jádro)
Operační paměť RAM: 1 GB
Komunikační rozhraní: USB 2.0 (volitelně LAN,WIFI)
Display: 800x600
Prostor na HDD: 20 MB
Operační systém: MS Windows XP; MS Windows Vista 32/64-bit; MS Windows 7 32/64-bit

Doporučená konfigurace

Procesor: 2 GHz (2 jádra)
Operační paměť RAM: 2 GB
Komunikační rozhraní: USB 2.0 (volitelně LAN,WIFI)
Display: 1024x768 a vyšší
Prostor na HDD: 2 GB a více
Operační systém: MS Windows XP; MS Windows Vista 32/64-bit; MS Windows 7 32/64-bit

Instalace programu

Instalace softwaru DSO3064A pro Windows XP

1) Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky.

2) Spusťte soubor setup.exe

3) Po spuštění instalátoru pokračujte stisknutím tlačítka [NEXT]

Manual final v1 1 01.jpg

4) Následně se zobrazí okno s volbou cílové složky, kam bude program DSO-3064A nainstalován.

Manual final v1 1 02.jpg

5) V následujícím okně pokračujte stisknutím tlačítka [NEXT]

Manual final v1 1 03.jpg

6) Následně se zobrazí okno s průběhem kopírování souborů do PC

Manual final v1 1 04.jpg

7) Instalátor zaktualizuje konfiguraci systému

Manual final v1 1 05.jpg

8) Instalace softwaru DSO-3064 je dokončena.

Manual final v1 1 06.jpg

Instalátor ukončíte tlačítkem [Finish]

Instalace ovladačů DSO-3064A USB DRIVER pro Windows XP

1) Prostřednictvím kabelu USB propojte osciloskop Hantek s Vaším PC.

2) Operační systém automaticky detekuje nový hardware:

Manual final v1 1 07.jpg

3) Po úspěšné detekci nového hardware, systém XP spustí průvodce nově rozpoznaným hardwarem.

Manual final v1 1 08.jpg

V okně "Průvodce nově rozpoznaným hardwarem" vyberte volbu - [Ne, nyní ne] a pokračujte stisknutím tlačítka [Další>]

4) V následujícím okně označte volbu "Instalovat ze seznamu či daného umístění" a stiskněte tlačítko [Další>]

Manual final v1 1 09.jpg

5) Pro úspěšnou instalaci driveru je nutné definovat cestu k umístění instalačních souborů ovladače. Označte "Při hledání zahrnout toto umístění", stiskněte tlačítko [Procházet] a zvolte cestu k adresáři s ovladači. Standardně se nachází v C:\Program Files\DSO-3064A\Driver

Manual final v1 1 10.jpg

Po výběru pokračujte stisknutím tlačítka [Další>]

6) Průvodce přidáním nového hardwaru automaticky nainstaluje USB ovladač

Manual final v1 1 11.jpg

7) Instalaci ovladačů dokončíte stisknutím tlačítka [Dokončit]

Manual final v1 1 12.jpg

Update firmware zařízení DSO 3064A pro Windows XP

Podmínkou úspěšného updatu je, aby byl osciloskop připojený k PC. Používáte-li notebook, připojte jej k nabíječce. Před započetím procedury je doporučeno vypnout antivirový program a firewall.

1) Spusťte program "FPGATool.exe". Výchozí umístění programu je "C:\Program Files\DSO-3064A\FPGAUpdate\".

Manual final v1 1 13.jpg


Upozornění: Během upgradu neodpojujte napájecí kabel, neodpojujte kabel USB.

Zadejte cestu ke staženému souboru (*.bin), který obsahuje update firmwaru.

2) Pokračujte stisknutím tlačítka [Update]

Manual final v1 1 14.jpg


3) Úspěšné dokončení updatu firmwaru je potvrzeno hláškou "Update sucessfull! Please restart the device!".

Manual final v1 1 15.jpg


4) Po ukončení ukončete program a odpojte na chvilku osciloskop od napájení i USB portu.

Návod na instalaci programu, ovladačů a update firmware pod operačními systémy MS Windows Vista 32/64bit a MS Windows 7 32/64bit naleznete v samostatném manuálu.

Nastavení jazyka

Před prvním spuštěním proveďte nastavení českého jazyka: [Utility] [Language] [Česky]

Manual final v1 1 16.jpg


Nastavení připojení USB/LAN/WIFI

V rámci nastavení připojení osciloskopu k PC, program dovoluje konfigurovat následující volby. USB, LAN a WIFI. Zvolte připojení, které podporuje provedení Vašeho osciloskopu.

Manual final v1 1 17.jpg


Konfigurace síťového připojení LAN/WIFI

Pro úspěšné připojení prostřednictví síťového adaptéru LAN musíte správně nakonfigurovat následující údaje:

Adresa IP   – přidělená IP adresa osciloskopu HANTEK
Maska podsítě – Maska Vaší rezidentní podsítě
Výchozí brána – Výchozí brána je IP adresa Vašeho PC


Manual final v1 1 18.jpg


Jak zjistíte Vaší aktuální IP adresu, masku podsítě a Výchozí bránu?

Každá instalace Windows obsahuje program ipconfig. Prostřednictvím tohoto programu velmi rychle a jednoduše zjistíte potřebné informace.

Manual final v1 1 19.jpg
Manual final v1 1 20.jpg
Manual final v1 1 21.jpg


Zadejte tři písmenka cmd a stiskněte tlačítko [OK] Spustí se okno pří-kazové řádky. Zadejte příkaz ipconfig a stiskněte [Enter] Ve výpisu najdete potřebné info. Okno příkazové řádky uzavřete příkazem [EXIT]

Po úspěšné konfiguraci síťového adaptéru se můžete připojit prostřednictvím LAN:

Manual final v1 1 22.jpg


Kontrola vstupního signálu a kompenzace sondy

Základní kontrolu můžete uskutečnit po řádné instalaci ovladačů a instalování aktuální verze programu vč. aktualizovaného firmware ovládacího modulu. Základní kontrolu pro ověření správné funkce přístroje provedete takto:

Zapojení osciloskopu DSO 3064A CZ a propojení s PC

Zapněte přístroj do sítě prostřednictvím napájecího adaptéru a připojte k PC pomocí USB kabelu.

Manual final v1 1 23.jpg
Manual final v1 1 24.jpg


Kompenzace sondy

Pro test budete potřebovat sondu PP-80 CAT2 s přepínačem zeslabení 1x - 10x. Sonda je součástí základního příslušenství:

Manual final v1 1 25.jpg


Na měřící sondě PP-80 CAT2 nastavte zeslabení pomocí přepínače na sondě na 1x:

Manual final v1 1 26.jpg


Připojte špičku sondy za její háček ke konektoru kompenzačního signálu a krokodýlka sondy k uzemňovací svorce na osciloskopu. Dbejte na správné připojení k odpovídajícím zdířkám.

Následně zapojte sondu k osciloskopu do kanálu 1 (CH1) viz obrázek:


V programu na pravém ovládacím panelu nastavte na přepínači faktor zeslabení na 10x:

Manual final v1 1 28.jpg


Na rastru se zobrazí obdélníkový signál o amplitudě 2Všš a kmitočtu přibližně 1kHz. Sledujte a kontrolujte správný tvar signálu:

Manual final v1 1 29.jpg
Manual final v1 1 30.jpg
Manual final v1 1 31.jpg


Tyto kroky opakujte pro každý kanál samostatně. Při přepínání kanálů již proměřené kanály vypínejte, tak aby byl aktivní vždy jeden.

Manual final v1 1 32.jpg
Manual final v1 1 33.jpg
Manual final v1 1 34.jpg
Manual final v1 1 35.jpg


V případě, že se na rastru zobrazí nesprávný signál, vysoké nebo nízké kompenzace, nastavte proměnný kondenzátor v sondě pomocí přiloženého šroubováčku s nekovovou rukojetí. Toto ladění pomocí otáčení nastavovacího prvku provádějte, dokud nedospějete ke správnému tvaru obdélníkového signálu kompenzace sondy.

Kalibrace přístroje

Automatická kalibrace nastavuje interní obvody osciloskopu a tím optimalizuje nastavení s ohledem na maximální přesnost měření.

Manual final v1 1 36.jpg


Automatickou kalibraci přístroje byste měli spouštět vždy, pokud klesne okolní teplota o 5 °C a více. Kalibraci můžete spustit kdykoliv, ale musíte dodržet následující podmínky:

 • osciloskop musí být v provozu min. 20-30min aby se stačil zahřát na provozní teplotu.
 • před spuštěním odpojte všechny sondy

Pro spuštění kalibrace zvolte v hlavním menu [Možnosti] [Kalibrace přístroje] a následně postupujte dle pokynů na obrazovce. Vlastní kalibrace trvá několik málo minut.

Tovární nastavení

Funkce uvede veškerá nastavení osciloskopu do stavu původního nastavení nového přístroje.

Manual final v1 1 37.jpg


Funkci spustíte z hlavního menu: [Možnosti][Tovární nastavení]

Uživatelské prostředí programu

Seznámení s hlavním oknem programu

Než začnete pracovat s osciloskopem seznamte se s uživatelským prostředím ovládacího programu a všemi jeho hlavními ovládacími prvky.

Manual final v1 1 38.jpg

1Hlavní menu

2 – Panel nástrojů

3 – Spouštění, vzestupná/sestupná hrana

4 – Záložka s ovládacím panelem 4 kanálového osciloskopu DSO 3064A

5 – Záložka generátoru signálu DDS 3064A

6 – Ovládací panel pro nastavení časové (horizontální) základny

7 – Ovládací panel pro nastavení napěťové (vertikální) základny

8 – Ovládací panel pro nastavení spouštění (Triggeru)

9 – Zobrazuje stav časové (horizontální) základny

10 – Zobrazuje systémový čas (stavový řádek)

11 – Zobrazuje status navázané komunikace mezi osciloskopem a PC. (stavový řádek)

12 – Zobrazuje informace o jednotlivých kanálech: č. kanálu, vazbu a stav ver. základny.

13 – Rastr

14 – Referenční úrovně jednotlivých kanálů.

15 – Poloha spouštění v okně průběhu

16 – Poloha spouštění v okně průběhu

17 – Poloha spouštění v paměti

18 – Stav spouštění (nastavení sběru dat)

Hlavní menu programu

Hlavní menu je ústředním navigačním prvkem programu. Z hlavního menu můžete vstupovat do všech funkcí a nastavení programu.

Manual final v1 1 39.jpg


V následujících kapitolách postupně probereme všechny volby a funkce, které hlavní menu nabízí.

Popis ikon panelu nástrojů

Tento ovládací panel obsahuje 17 ikon, které usnadňují a zrychlují práci s funkcemi ovládacího programu osciloskopu.

Manual final v1 1 40.jpg


V následující tabulce jsou popsány funkce jednotlivých ikon.

Manual final v1 1 41.jpg


Otevřít referenční průběh ze souboru  
Manual final v1 1 42.jpg


Referenční kanál
Manual final v1 1 43.jpg


Uložit referenční průběh do souboru  
Manual final v1 1 44.jpg


Měřící kurzor
Manual final v1 1 45.jpg


Tisk oscilogramu (report z měření)  
Manual final v1 1 46.jpg


Automatické nastavení rozsahu
Manual final v1 1 47.jpg


Horizontální systém  
Manual final v1 1 48.jpg


Spustit vzorkování
Manual final v1 1 49.jpg


Vertikální systém  
Manual final v1 1 50.jpg


Zastavit vzorkování
Manual final v1 1 51.jpg


Spouštění – trigger  
Manual final v1 1 52.jpg


Lupa (Zoom) oddálení
Manual final v1 1 53.jpg


Vykreslit křivku vektory  
Manual final v1 1 54.jpg


Lupa (Zoom) přiblížení
Manual final v1 1 55.jpg


Vykreslit křivku body  
Manual final v1 1 56.jpg


Prohlížení pozastaveného průběhu
Manual final v1 1 57.jpg


Matematické operace  
 

Seznam klávesových zkratek

Klávesové zkratky ALT+

Pro snadný pohyb v hlavním menu můžete využít klávesových zkratek pomocí klávesy ALT+první písmenko požadované položky. Například rychlá aktivace akvizičního režimu Detekce špiček. Stiskněte a držte tlačítko ALT a postupně stiskněte písmenka A (akvizice), R (Režimi sběru dat), D (detekce špiček) v tomto pořadí:

ALT (držet) ARD

Klávesové zkratky CTRL+

Pro snadný pohyb v hlavním menu můžete využít klávesových zkratek pomocí klávesy CTRL+ písmenko požadované položky viz tabulka se seznamem klávesových zkratek.

CTRL+N Nové měření
CTRL+L Otevřít referenční průběh ze souboru
CTRL+S Uložit referenční průběh do souboru
CTRL+P Tisk oscilogramu
CTRL+R Referenční kanál
CTRL+M Matematické operace
CTRL+T Spouštění - Trigger
CTRL+V Vertikální ovládání
CTRL+H Horizontální ovládání
CTRL+G Zobrazit mřížku
CTRL+M Vymaž měřené hodnoty
CTRL+R Spustit vzorkování
CTRL+O Zastavit vzorkování
CTRL+C Čítač kmitočtu
CTRL+F Zobrazení frekvence

Nastavení zobrazení a uspořádání oken programu

Zobrazení a uspořádání oken v programu lze nastavit pomocí voleb, které jsou zastoupeny přímo v hlavním menu.

Zaškrtávací volby v nabídce zobrazení slouží k aktivaci nebo deaktivaci zobrazení hlavního panelu ikon, Stavového řádku ve spodní části obrazovky a postranního ovládacího panelu

Manual final v1 1 58.jpg


V nabídce Okno lze měnit konfiguraci zobrazení oken.

Manual final v1 1 59.jpg


Nastavení osciloskopu

Vertikální systém

Nastavení vertikálního systému má každý kanál samostatné.

Manual final v1 1 60.jpg


V okně " Nastavení vertikálního systému" můžete nastavit:

1) Výběr kanálu – zde je se nastavuje zdroj signálu - kanály CH1 až CH4

2) Zap/Vyp – indikuje aktivní nebo neaktivní kanál.

3) Volty/dílek – nastavení vertikálního měřítka – amplitudy odpovídající jednomu dílku lze nastavit v posloupnosti hodnot 1 – 2 – 5 od 10mV do 5V.

4) Vstupní vazba – nastavit můžete: DC (ss), AC (st), GND (z)

DC (ss)
Manual final v1 1 61.jpg

Stejnosměrná vazba, která přenáší stejnosměrnou (DC) i střídavé (AC) složky vstupního signálu do osciloskopu. Nastavení vstupní vazby je signalizováno ikonou ve spodní části obrazovky vedle označení vstupního kanálu.

AC (st)
Manual final v1 1 62.jpg

Střídavá vazba, která blokuje průchod stejnosměrné (DC) složky vstupního signálu a propouští pouze střídavé (AC). Nastavení vstupní vazby je signalizováno ikonou ve spodní části obrazovky vedle označení vstupního kanálu.

GND (z)
Manual final v1 1 63.jpg

Signál je odpojen od vstupu osciloskopu. Nastavení vstupní vazby je signalizováno ikonou ve spodní části obrazovky vedle označení vstupního kanálu.

5) Útlum sondy – Nastavení hodnoty zeslabovacího faktoru (dělícího poměru) sondy, nebo připojeného děliče atp.

Manual final v1 1 64.jpg


6) Dělicí poměr sondy – mění vertikální měřítko rastru tak, že naměřené výsledky odpovídají skutečnému napětí na měřicím hrotu sondy. Vybírat lze s možností:

Sondy s dělícím poměrem - odpovídající nastavení
1:1
10 : 1
100 : 1
1000 : 1
10000 : 1
1X
10X
100X
1000X
10000X
Automobilový atenuátor
20:1 20X
Proudové kleště (CC- Current Clamp)
Hodnotu volíte dle přepnutí hodnoty na kleštích
CC65
CC650
CC1100
20A~ 65A
60A~650A
100A~1100A

7) Omezení šířky (BW Limit)

Manual final v1 1 65.jpg

V případě, že nejsou vysokofrekvenční složky signálu důležité pro jeho analýzu, lze aktivovat omezení šířky pásma a potlačit kmitočty vyšší než 20MHz a tím omezit šum. Nastavení vstupní vazby je signalizováno ikonou ve spodní části obrazovky vedle označení vstupního kanálu.

8) Invertovat – funkce vykreslení tvaru inverzní křivky - převrácené zobrazení výsledného průběhu o 180° k základní rovině.

Vertikální systém lze ovládat i prostřednictvím ovládacího prvku umístěného v pravém ovládacím panelu v hlavním okně programu viz,obrázek.

Manual final v1 1 66.jpg


Nastavení napěťové základny se zobrazuje v levém dolním rohu obrazovky.

Horizontální systém

Nastavení horizontálního systému má každý kanál samostatné. Nastavení horizontálního systému se také označuje jako rychlost časové základny.

Manual final v1 1 67.jpg


V okně " Nastavení horizontálního systému" můžete nastavit:

1) Čas/dílek – nastavení horizontálního měřítka – nastavení doby odpovídající jednomu dílku horizontální stupnice a vzorkovacího kmitočtu osciloskopu.

Nastavení se mění v posloupnosti hodnot 1 – 2 – 5.

2) Režim zobrazení – na výběr jsou volby Y-T a X-Y

Y-T

v tomto režimu zobrazení určuje osa Y napětí a osa X čas, tedy zobrazení amplitudy v závyslosti na čase. Jedná se o typické nastavení horizontální základny.

X-Y

v tomto režimu zobrazení určuje osa X napětí kanálu např. CH1 (definovaného uživatelem) a osa Y napětí kanálu např. CH2(definovaného uživatelem). Jinými slovy v tomto režimu se porovnávají úrovně napětí dvou průběhů bod po bodu. Pro potřeby tohoto režimu lze používat pouze dva kanály.

3) Mód Y-T – na výběr jsou volby: Normál, Pomalé skenování a Rolování

Normál

zobrazení amplitudy v závislosti na čase. Jedná se o typické nastavení horizontální základny.

Pomalé skenování

V režimu pomalého skenování se používá detekce maximální hodnoty sběru dat, tzn., že nedochází ke ztrátám nasbíraných dat (i když v nabídce Akvizice je nastaven jiný režim sběru dat, nebo hloubka paměti). Osciloskop nejprve získá potřebná data pro zobrazení průběhu a pak čeká na spouštěcí událost. Po spouštěcí události bude osciloskop pokračovat ve sběru dat dále. Aplikuje-li se režim pomalého skenování pro potřeby zobrazení nízkofrekvenčních průběhů, doporučuje se nastavit vazbu kanálu na DC(ss).

Režim pomalého skenování umožňuje sledovat dynamické změny u nízkofrekvenčních průběhů. Tento režim je používán například při testování napájecích zdrojů.

Rolování

Při nastavení režimu rolování se zobrazovaný průběh posouvá (roluje) po rastru zprava doleva. Minimální nastavení horizontální základny je 500 mS/dílek. V rámci funkce rolování není k dispozici spouštěcí režim a horizontální posuv.

4) Mód X-Y – nastavení kanálů pro režim X-Y tedy definování zdrojových kanálů os X a Y.

Horizontální systém lze ovládat i prostřednictvím ovládacího prvku umístěného v pravém ovládacím panelu v hlavním okně programu:

Manual final v1 1 68.jpg


Nastavení časové základny se zobrazuje v pravém dolním rohu obrazovky.

Spouštění

Spouštěcí – trigrovací funkcí disponuje každý osciloskop. Osciloskop synchronizuje horizontální přeběh na správný bod signálu, což je velmi důležité pro správnou charakterizaci signálu. Správné nastavení spouštění dovoluje zachycovat periodické signály a zobrazit je na obrazovce jako nehybné průběhy. V případě, že není spouštění správně nastaveno objevuje se nestabilně zobrazený průběh nebo prázdná obrazovka.

Před zobrazením resp. čekáním na spouštěcí podmínku zahájí osciloskop sběr dat. V momentě, kdy posbírá dostatečné množství dat, vykreslí nejprve průběh nalevo od okamžiku spuštění (spouštěcího bodu). Během čekání na spouštěcí podmínku pokračuje ve sběru dat. Po detekci spouštěcí události a nashromáždění dostačujících dat zobrazí osciloskop průběh napravo od spouštěcího bodu.

V ovládacím programu můžete nastavit 4 typy podmínek spouštění: Hranou (Edge), Šířkou pulzu (Pulse), Videosignálem (Video) a Střídavého spouštění (Alt).

Typ spouštění Hranou (Edge)

Spouštění hranou je základní typ spouštění. Pokud hrana spouštěcího signálu prochází nebo dosáhne dané úrovně, nastane spouštění.

Manual final v1 1 69.jpg


V okně " Nastavení spouštěcí úrovně" můžete nastavovat:

1) Typ spouštění – Hranou

2) Režim spouštění – nastavení spouštění rozmítání definuje sběr dat bez spouštěcí podmínky, nebo pouze s ní. Nastavit lze: Auto, Normal nebo Single.

Auto

Sběr dat resp. vzorkování signálu probíhá i v případě, že není detekována spouštěcí podmínka.

Normal

Sběr dat resp. vzorkování signálu probíhá pouze v případě, že je detekována spouštěcí podmínka.

Single

Sběr dat resp. vzorkování signálu probíhá pouze v případě, že je detekována jediná spouštěcí podmínka.

3) Zdroj spouštění – Zde je možné nastavit zdroje signálu - kanály CH1 až CH4.

Manual final v1 1 70.jpg


Další možností je externí trigger, který je na zadní straně přístroje označen jako E-TRIG/S viz obrázek č. 72

4) Sklon – nastavuje spuštění na vzestupnou nebo sestupnou hranu. Na výběr je [+] – vzestupnou nebo [-] – sestupnou.

Manual final v1 1 71.jpg


5) HF Rejection – zaškrtnutím nastavuje vazbu spouštěcího signálu s potlačením vysokých kmitočtů. Používá se k odstranění vysokofrekvenčních složek ve spouštěcích obvodech.

Typ spouštění šířkou pulzu (Pulse)

Tímto nastavením typu spouštění lze definovat amplitudu podmíněnou časem. Ke spuštění šířkou impulzu dojde, pokud je detekován impulz, který splňuje definovanou spouštěcí podmínku. Tento typ spouštění se používá pro nalezení impulzu o určité šířce.

Manual final v1 1 72.jpg


Tímto způsobem lze spouštět osciloskop krátkými rušivými pulzy (glitch), které jsou kratší než půlperioda hodinového signálu. Tyto impulzy mohou být příčinou poruch číslicových obvodech.

V okně " Nastavení spouštěcí úrovně" můžete nastavovat:

1) Typ spouštění – Pulz

2) Režim spouštění – nastavení spouštění rozmítání definuje sběr dat bez spouštěcí podmínky, nebo pouze s ní. Nastavit lze: Auto, Normal nebo Single.

Auto

Sběr dat resp. vzorkování signálu probíhá i v případě, že není detekována spouštěcí podmínka.

Normal

Sběr dat resp. vzorkování signálu probíhá pouze v případě, že je detekována spouštěcí podmínka.

Single

Sběr dat resp. vzorkování signálu probíhá pouze v případě, že je detekována jediná spouštěcí podmínka.

3) Zdroj spouštění – Zde je možné nastavit zdroje signálu - kanály CH1 až CH4 nebo externí trigger, který je na zadní straně přístroje označen jako E-TRIG/S viz obrázek.

Manual final v1 1 73.jpg


4) Podmínka šířky pulzu – Volba typu impulzu, kterým se provede spuštění.

+ Delší (+More)

Spouštění nastane za splnění podmínky: kladný impulz má delší šířku, než je uživatelem definovaná šířka impulzu.

+ Kratší (+Less)

Spouštění nastane za splnění podmínky: kladný impulz má kratší šířku, než je uživatelem definovaná šířka impulzu.

+ Stejný (+Equal)

Spouštění nastane za splnění podmínky: kladný impulz má stejnou šířku impulzu, jako definovaná šířka impulzu uživatelem.

- Delší (-More)

Spouštění nastane za splnění podmínky: záporný impulz má delší šířku, než je uživatelem definovaná šířka impulzu.

- Kratší (-Less)

Spouštění nastane za splnění podmínky: záporný impulz má kratší šířku, než je uživatelem definovaná šířka impulzu.

- Stejný (-Equal)

Spouštění nastane za splnění podmínky: záporný impulz má stejnou šířku impulzu, jako definovaná šířka impulzu uživatelem.

5) Šířka pulzu – Ke spuštění šířkou pulzu dojde v případě, že je detekován impulz, který splňuje definovanou podmínku. Šířku pulzu lze nastavit od 10ns do 10s

6) HF Rejection – zaškrtnutím nastavuje vazbu spouštěcího signálu s potlačením vysokých kmitočtů. Používá se k odstranění vysokofrekvenčních složek ve spouštěcích obvodech.

Typ spouštění videosignálem (Video)

Spouštění videosignálem se používá pro spouštění určitými půlsnímky nebo řádky televizního signálu standardu PAL, SECAM nebo NTSC.

Manual final v1 1 74.jpg


V okně " Nastavení spouštěcí úrovně" můžete nastavovat:

1) Typ spouštění – Video

2) Režim spouštění – nastavení spouštění rozmítání definuje sběr dat bez spouštěcí podmínky, nebo pouze s ní. Nastavit lze: Auto, Normal nebo Single.

Auto

Sběr dat resp. vzorkování signálu probíhá i v případě, že není detekována spouštěcí podmínka.

Normal

Sběr dat resp. vzorkování signálu probíhá pouze v případě, že je detekována spouštěcí podmínka.

Single

Sběr dat resp. vzorkování signálu probíhá pouze v případě, že je detekována jediná spouštěcí podmínka.

3) Zdroj spouštění – Zde je možné nastavit zdroje signálu - kanály CH1 až CH4.

Manual final v1 1 75.jpg


Další možností je externí trigger, který je na zadní straně přístroje označen jako E-TRIG/S viz obrázek č. 77

4) Synchronizace – Volba typu synchronizace definuje způsob, jakým se provede spuštění. Nastavit lze: All lines, All Field, Odd Field, Even Field a Line Num.

All lines

Spouštění každým řádkem TV signálu

All Field

Spouštění všemi půlsnímky

Odd Field

Spouštění lichými půlsnímky

Even Field

Spouštění sudými půlsnímky

Line Num

Spouštění definovaným řádkem. V případě, že zvolíte tuto volbu, nastavte i číslo řádku od 1 do 625.

5) Standard – Nastavit lze videosignál televizního standardu PAL/SEC nebo standardu NTSC.

6) HF Rejection – zaškrtnutím nastavuje vazbu spouštěcího signálu s potlačením vysokých kmitočtů. Používá se k odstranění vysokofrekvenčních složek ve spouštěcích obvodech.

Typ střídavého spouštění (Alternate)

Režim střídavého spouštění se používá pro spouštění nesynchronizovaných signálu.

Manual final v1 1 76.jpg


Režim střídavého spouštění se používá pro spouštění nesynchronizovaných signálu.

V okně " Nastavení spouštěcí úrovně" můžete nastavovat:

1) Typ spouštění – Alt

2) Zdroj spouštění – Zde je možné nastavit zdroje signálu - kanály CH1 až CH4.

Manual final v1 1 77.jpg


Další možností je externí trigger, který je na zadní straně přístroje označen jako E-TRIG/S viz obrázek č. 79

3) Typ spouštění – Hranou (Edge), Šířkou pulzu (Pulse), Videosignálem (Video)

4) Sklon – nastavuje spuštění na vzestupnou nebo sestupnou hranu. Na výběr je [+] – vzestupnou nebo [-] – sestupnou.

Manual final v1 1 78.jpg


5) HF Rejection – zaškrtnutím nastavuje vazbu spouštěcího signálu s potlačením vysokých kmitočtů. Používá se k odstranění vysokofrekvenčních složek ve spouštěcích obvodech.

Externí spouštění

Tento zdroj spouštění lze spustit jako pátý kanál během sběru dat z ostatních čtyřech kanálů. Externí trigger připojujte ke zdroji signálu, který právě měříte.


BNC vstup se nachází na zadní straně osciloskopu. Konektor je označen E–TRIG/S.

Automatické nastavení rozsahu

Osciloskop Hantek disponuje funkcí automatického nastavování rozsahu, pro měření. Tato funkce nastavuje parametry osciloskopu automaticky podle aktuálně přiváděného vstupního signálu.

Osciloskop automaticky zapne všechny 4 kanály. Detekuje-li přivedený signál, tak odpovídajícím způsobem nastaví horizontální (časovou) a vertikální (napěťovou), současně také zvolí rozsah časové základny, tak aby odpovídal zdroji spouštění.

Manual final v1 1 80.jpg


Funkci spustíte z hlavního menu: [Akvizice] [Auto. nastavení rozsahu]

Ukládání a otevírání nastavení osciloskopu

Tato funkce je velmi užitečná, měříte-li často určité typy signálů a nebaví Vás znovu a znovu nastavovat časovou a napěťovou základnu, použijte uložení nastavení do souboru.

Manual final v1 1 81.jpg


Data se ukládají do souborového formátu SET.

Referenční kanál

Referenční průběhy jsou komplexní datové záznamy z provedených měření. Referenční průběhy mohou sloužit jako šablony naměřených signálů správně fungujících snímačů apod. Klávesová zkratka pro spuštění ovládacího panelu referenčního kanálu je Ctrl+R

Prohlížení referenčního průběhu

Délka celkově zaznamenaného signálu je charakterizována nastavením hloubky paměti v sekci [Akvizice] ve hlavním menu. Hloubku paměti je nutné nastavit ještě před uložením referenčního průběhu.

Manual final v1 1 82.jpg


Pro posun po časové ose uloženého referenčního průběhu používejte tlačítka doprava a doleva. Pole "Posouvat o:" definuje měřítko o kolik se v rastru bude signál posunovat.

Změna parametrů horizontály a vertikály

měnit parametry časové a napěťové základny můžete prostřednictvím rolovacích nabídek.

Z okna referenční kanál lze referenční průběhy nejen otevírat ale i ukládat prostřednictvím tlačítek [Otevřít] a [Uložit].

Ukládání a otevírání referenčních průběhů

Referenční průběhy jsou komplexní datové záznamy z provedených měření, které si můžete:

 • prohlížet – vč. posunu v rámci předem definovaného časového úseku, který je charakterizován nastavením hloubky paměti v sekci [Akvizice] ve hlavním menu.
 • měnit parametry časové a napěťové základny

Referenční průběhy mohou sloužit jako šablony naměřených signálů správně fungujících snímačů apod. Pomocí funkce uložit lze tyto soubory ukládat pod libovolným jménem do složky definované uživatelem. Před uložením se program dotáže, ze kterého zdroje signálu budou data ukládána. Získaná data lze ukládat z jednoho kanálu (CH1; CH2; CH3; CH4) nebo ze všech naráz (ALL).

Manual final v1 1 83.jpg


Pro úspěšné uložení a analýzu ukládejte data nejlépe jako všechny kanály (ALL) do souboru WMS. Postup je následující:

1) zvolte větší hloubku paměti [Akvizice] [Hloubka paměti] [např. 2MSa]

Manual final v1 1 84.jpg


2) počkejte pár okamžiků, než se na rastru objeví signál…

3) zvolte uložení souboru [Soubor] [Uložit referenční průběh do souboru]

4) Vyberete zdroj signálu- konkrétní kanál (CH1- CH4) nebo všechny (ALL). V případě, že vyberete pouze jeden kanál zvolte souborový typ CSV. V případě, že ukládáte všechny kanály zvolte souborový typ WMS.

Manual final v1 1 85.jpg


5) Následně se zobrazí okno, které indikuje čtení.

Manual final v1 1 86.jpg


6) Vyčkejte na hlášku:

Manual final v1 1 87.jpg


Dokud se toto upozornění nezobrazí, průběh nebyl uložen.

7) Referenční průběh je uložen.

Pokud ukládáte referenční průběh z jednoho kanálu, program Vám nabídne 5 souborových typů:

 • TXT – standardní soubor textového editoru.
 • CSV – souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat (command-separated-values)
 • RFC – soubor referenčních křivek, specifický pro tento program – slouží pro ukládání naměřených průběhů
 • XLS – souborový formát tabulkových procesorů
 • DOC – standardní formát textových dokumentů

Data doporučujeme ukládat do formátu CSV nebo RFC.

Pokud ukládáte referenční průběhy ze všech kanálů, program Vám nabídne 4 souborové typy:

 • TXT
– standardní soubor textového editoru.
 • WMS
– soubor průběhů, specifický pro tento program – slouží pro ukládání naměřených průběhů
 • XLS
– souborový formát tabulkových procesorů
 • DOC
– standardní formát textových dokumentů

Data doporučujeme ukládat pro jednotlivé kanály do formátu CSV a pro všechny kanály do formátu WMS.

Matematické operace

Ovládací panel pro matematické operace je charakterizován klávesovou zkratkou Ctrl+M.

Tato funkce umožňuje volbu mezi následujícími matematickými funkcemi:

 • Součet
 • Rozdíl
 • Součin
 • Podíl
 • FFT (Fast Fourier Transform – rychlá Fourierova transformace)

Výsledky matematických funkcí jdou vyhodnocovat buď vizuálně, nebo s využitím mřížky či s využitím měřících kurzorů.

Součet, rozdíl, součin a podíl průběhu

V okně "Nastavení matematických operací" můžete nastavovat:

1) A a B – označení požadovaných vstupních kanálů.

2) Amplituda – zde nastavte napěťovou amplitudu matematicky získaného průběhu. Nastavovat ji můžete v posloupnosti 1 – 2 – 5. Nastavení se projeví přímo u levého dolního okraje rastru.

3) Matematické funkce – zde vyberete požadovanou funkci

4) Invertovat – funkce vykreslení tvaru inverzní křivky - převrácené zobrazení výsledného průběhu o 180° k základní rovině.

Manual final v1 1 88.jpg


Nastavená data výsledného průběhu můžete uložit do souboru stisknutím tlačítka [Uložit data] – ukládat lze do souborových typů TXT, XLS a DOC.

Rychlá Fourierova transformace

Matematická funkce FFT (Fast Fourier Transform) přepočítává časový průběh signálu na příslušné kmitočtové složky. Takto získané průběhy se aplikují při vyhodnocování harmonických složek signálu např. pro vyhodnocování šumu v SS napájecích zdrojích.

Manual final v1 1 89.jpg


V okně "Nastavení matematických operací" můžete nastavovat:

1) Zdroj pro výp. – označení požadovaných vstupních kanálů pro výpočet (CH1-CH4).

2) Časové okno – V rámci výpočtu jsou k dispozici 4 okna. Každé časové okno je kompromisem mezi rozlišením kmitočtu a přesností amplitudy. Výběr provádějte podle účelu měření. Na výběr jsou tyto okna:

 • Rectangle – Pravoúhlé okno

(Nejlepší rozlišení kmitočtu, nejhorší rozlišení amplitudy)

Přechodové jevy či impulzy, které mají stejné úrovně amplitudy před a po spuštění události.

 • Hanning – Hanningovo / Hamming – Hammingovo

(Dobré rozlišení kmitočtu, dobré rozlišení amplitudy)

Přechodové jevy či impulzy, které mají odlišné úrovně amplitudy před a po spuštění události.

 • Blackman – Blackmanovo okno

(Nejhorší rozlišení kmitočtu, nejlepší rozlišení amplitudy)

Periodické signály jednoho kmitočtu za účelem nalezení nejvyšších harmonických složek.

3) Měřítko V/dB – nastavení dynamického rozsahu pro zobrazení průběhu FFT. Můžete přepínat mezi jednotkami VRMS a dBVRMS.

4) Vertikální nast. – nastavení amplitudy

5) Horizontální nast. – nastavení kmitočtu připadajícího na jeden dílek. Stupnice kmitočtu se zobrazuje v přímo v rastru.

FFT průběhy, které mají stejnosměrnou složku nebo posuv mohou způsobovat chyby ve výpočtech. Pro omezení těchto chyb nastavte volbu střídavé vazby.

Nastavená data výsledného průběhu můžete uložit do souboru stisknutím tlačítka [Uložit data] – ukládat lze do souborových typů TXT, XLS a DOC.

Nastavení hloubky paměti

Hloubka paměti jde nastavit v rozmezí od 10kSa do 16MSa. Nastavením vyšší hodnoty hloubky paměti lze využít více rozsahů rychlostí časové základny s maximální vzorkovací frekvencí.

Manual final v1 1 90.jpg


Nastavením hlubší paměti dosáhnete při ukládání referenčního průběhu do souboru delšího časového záznamu.

Změna nastavení na vyšší hodotu hloubky paměti způsobí, že se již vzorkovaný signál nezobrazí na rastru obrazovky, ale rovnou se ukládá do paměti. Výsledek je možné uložit jako referenční průběh z hlavního menu [Soubor] [Uložit referenční průběh do souboru].

Více informací o použití a ukládání referenčního průběhu se dozvíte v sekcích Referenční kanál a Ukládání a otevírání referenčních průběhů.

Režimy sběru dat

Osciloskop nabízí tři režimy sběru dat.

Manual final v1 1 91.jpg


Normální

V „Normálním" akvizičním režimu (při nastavení dlouhého času – velkého horizontálního měřítka) vzorkuje A/D převodník ve vzorkovacím kmitočtu, který poskytuje více vzorků, než je možné uložit do paměti. Některé vzorky jsou vynechávány (decimovány) a tím pádem nemusejí být zjištěny velmi úzké špičky ve sledovaném průběhu.

Režim průměrování

V  akvizičním režimu „průměrování" lze nastavit průměrnou hodnotu času v násobcích. V rámci nastavení lze volit sekvenci sběru dat (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128)

Detekce špiček

V  akvizičním režimu „detekce špiček" osciloskop zachycuje pouze maximální a minimální hodnoty zjištěné v periodě. Touto metodou je možné zachytit i velice úzké špičky v signálu i při nastavení většího horizontálního měřítka.

Nastavení interpolace

Funkce interpolace vykresluje napěťovou křivku propojením jednotlivých vzorkovaných bodů.

Manual final v1 1 92.jpg


Osciloskop propojí jednotlivé vzorkované body průběhu buď polynomem nebo kvadratickou či lineární interpolační křivkou.

Příklad interpolačních křivek:

Manual final v1 1 93.jpg

Manual final v1 1 94.jpg

Manual final v1 1 95.jpg

Bez interpolace Sin(x)/x Lineární

V rozbalovací nabídce měření napětí můžete zvolit:

Step – vykreslení vektory, jednotlivé vzorky jsou spojovány přímkami.

Lineární – vykreslení vektory, jednotlivé vzorky jsou spojovány přímkami.

Sin(x)/x – vykreslení křivkou, jednotlivé vzorky spojeny křivkami.

Nastavení rastru

Nastavení umožňuje upravovat zobrazení mřížky, vykreslení vlnové křivky a nastavovat jas mřížky a křivky.

Vykreslení křivky

Manual final v1 1 96.jpg
 • Vektory

Osciloskop propojí jednotlivé vzorkované body průběhu s využitím digitální interpolace, které můžete měnit v sekci [Akvizice] [interpolace]

 • Body

Osciloskop zobrazuje jednotlivé vzorkované body průběhu

Výchozí nastavení je nakonfigurováno na vykreslení vektory.

Zobrazit mřížku

Souřadnicový systém v rastru se dá dočasně vypnout. Při spuštění osciloskopu je vždy zapnutý. Vypnutí a zapnutí souřadnic lze uskutečnit také klávesovou zkratkou CTRL+G.

Nastavení intenzity (jasu) zobrazení rastru

Nastavení mění intenzitu vykreslení křivky a mřížky rastru. Pro změnu intenzity posouvejte šoupátkem z leva doprava.

Manual final v1 1 97.jpg

Výchozí pozice šoupátek je nastavena na plnou intenzitu

Měření

Měřené hodnoty

Funkce automatická měření umožňuje automaticky měřit 20 různých hodnot.

Manual final v1 1 98.jpg

|

Manual final v1 1 99.jpgPřed požitím je nutné specifikovat zdroj signálu – kanál. Na výběr jsou možnosti CH1 až CH4.

V případě že se za rovnítkem s označením čísla kanálu a zkratky aktuálního měření zobrazí hvězdičky ( ***** ), měření nelze v aktuálním nastavení provést.

Vymaž měřené hodnoty

Vymaže aktuálně zobrazené měřené hodnoty v rastru.

Měření napětí

V rozbalovací nabídce měření napětí můžete zvolit:

Maximální napětí (Vmax)

maximální hodnota napětí – největší kladné napětí měřené v celém průběhu.

Minimální napětí (Vmin)

minimální hodnota napětí – největší záporné napětí měřené v celém průběhu.

Napětí špička-špička (Vpp)

napětí mezi oběma špičkami (vrcholy)

Napětí vrcholu (Vtop)

napětí odpovídají plochému vrcholu průběhu, používá se u pravoúhlých nebo impulzních průběhů.

Napětí základny (Vbase)

napětí odpovídá plochému základu průběhu, používá se u pravoúhlých nebo impulzních průběhů.

Průměrná hodnota napětí (Vmid)

aritmetický průměr napětí, počítaný z celého průběhu.

Efektivní hodnota napětí (Vrms)

efektivní hodnota (RMS - root-mean-square) napětí, počítané z celého průběhu.

Amplituda (Vamp=Vtop-Vbase)

napětí mezi vrcholem a základnou průběhu.

Průměrná hodnota napětí (Vavg)

aritmetický průměr napětí, počítaný z celého průběhu.

Průměrná hodnota napětí (Vcavg)

aritmetický průměr napětí, počítaný z celého průběhu.

Kladný překmit (Vpre)

je definován jako (Vmax – Vtop)/Vamp, používá se u pravoúhlých nebo impulzních průběhů.

Záporný překmit (Vover)

je definován jako (Vmin – Vbase)/Vamp, používá se u pravoúhlých nebo impulzních průběhů.

Měření časů

V rozbalovací nabídce měření časů můžete zvolit:

Doba periody (Period)

doba periody průběhu

Kmitočet (Freq)

opakovací kmitočet průběhu.

Doba náběžné hrany (Rise T)

doba odpovídající vzestupné hraně v průběhu.

Doba sestupné hrany (Fall T)

doba odpovídající sestupné hraně v průběhu.

Střída kladného impulzu (+Duty)

činitel využití periody (střída) normálního impulzu.

Střída záporného impulzu (-Duty)

Měří se činitel využití periody (střída) negativního impulzu.

Šířka kladného impulzu (+Width)

šířka normálního impulzu v průběhu.

Šířka záporného impulzu (-Width)

šířka negativního impulzu v průběhu.

Čítač kmitočtu

Funkce čítače kmitočtu se vztahuje k aktuálně zvolenému zdroji spouštění. Podmínkou je správné nastavení trigerru. Kmitočty může měřit od 5 Hz do šířky pásma osciloskopu. Funkci čítače naleznete v hlavním menu v sekci [Možnosti][Čítač kmitočtu]

Manual final v1 1 100.jpg

V rozbalovacím menu lze volit:

Počítadlo period – Počítání počtu period signálu v určitém časovém intervalu - označuje se jako hradlovací interval.

Reset počítadla period – vynuluje aktuálně vypočítaný počet period

Zobrazení frekvence – zobrazí frekvenci.

Funkce čítače kmitočtu není k dispozici v typu spouštění Alt.

Měřící kurzory

Výběr kanálu – Použití přímkových kurzorů umožňuje provádět měření průběhu signálu na obrazovce automaticky, tj. bez počítání rastrových značek. Před požitím je nutné specifikovat zdroj signálu – kanál.

Manual final v1 1 101.jpg

Na výběr jsou možnosti CH1 až CH4 a matematicky vyjádřená referenční křivka.

Manual final v1 1 102.jpg

V rozbalovací nabídce typ kurzoru můžete nastavit žádný, křížový, stopové měření, horizontální a vertikální. Výchozí nastavení je nastaveno na žádný.

Typ kurzoru

Žádný – zruší vybrané kurzory

Křížový – Dvěma kurzory lze pohybovat, po horizontální i vertikální základně a tím měřit frekvenci, amplitudu a napětí

Stopové měření – kurzor je přilnutý ke křivce průběhu a měří aktuální napětí

Manual final v1 1 103.jpg
Manual final v1 1 104.jpg
Křížový Stopové měření
   
Manual final v1 1 105.jpg

Manual final v1 1 106.jpg

Horizontální měření Vertikální měření

Vertikální měření – dvěma kurzory lze pohybovat, nahoru a dolu pro měření napětí např. amplitudy.

Horizontální měření – dvěma kurzory lze pohybovat, doprava a doleva pro měření času např. frekvence (převrácená hodnota periody), šířky pulzu atd.

Autodiagnostika - přednastavená měření

Klíčovou vlastností a předností Autoskopu 3064A je obsažená databáze přednastavených měření nejrůznějších komponent a senzorů automobilu, se kterými se každý autodiagnostik denně při diagnostice setkává. Jednoduchým výběrem z databáze obsažené přímo v programu zvolí uživatel diagnostikovaný systém a program automaticky nastaví jak horizontální- časovou, tak vertikální- napěťovou základnu a na pozadí rastru znázorní, jak by měla křivka správně vypadat.

Manual final v1 1 107.jpg

Databáze je rozdělena podle druhu měření do sekcí:

Okruhy zapalování

Sekce je rozdělena do podkategorií primárního a sekundárního okruhu zapalování.

Senzory a komponenty

Tyto přednastavená měření obsahují databázi nejčastěji diagnostikovaných snímačů a akčních členů.

CAN-BUS / LIN-BUS

Zde jsou přednastaveny testy pro analýzu signálu na datových sběrnicích CAN a komunikačního vedení LIN.

Systémy vstřikování

Databáze přednastavených měření je rozdělena na testy vstřikovacích trysek u zážehových a vznětových motorů.

Okruhy dobíjení a testy komprese

V této kategorii jsou přednastavena měření pro test dobíjení alternátoru při zátěži, pokles napětí při startu, testy komprese apod.

Přednastavená měření můžete shlédnout na stránce Ukázky 3064.

Záznam a přehrávání průběhů

Funkce záznam a přehrávání průběhů dovoluje nahrát měřené průběhy ze vstupních kanálu nebo z výstupu z testu maskou. Před spuštěním záznamu je nejprve nutné zadat cestu k adresáři, do kterého se uloží soubor se záznamem.

Manual final v1 1 108.jpg

Po stisknutí tlačítka [Start] okno s cestou zmizí. Pro ukončení nahrávání je nezbytné opět vstoupit do [Možnosti] [Záznam a přehrávání průběhů] a stisknout tlačítko [Stop].

Přehrávání

Pro následné přehrání označte políčko [Přehrávání] a zkontrolujte cestu k nahranému souboru s stiskněte tlačítko [Start].

Manual final v1 1 109.jpg

Na zdokonalení funkce přehrávání spolupracujeme s výrobcem.

Lupa (Zoom)

Funkce lupy (zoom) je možné využít pouze za splnění podmínek:

 • Vzorkování je zastaveno – volba zastavit (CTRL+O)
 • Aktivujte volbu oddálení/přiblížení a přesuňte ukazatel myši nad místo v rastru, kde se má přiblížení nebo oddálení provést. Po následném spuštění vzorkování, zůstane funkce zoomu aktivní. Funkce mění nastavení horizontální základnu (čas/dílek).

Funkci lupy lze spustit i prostřednictvím ikony na panelu ikon v hlavní obrazovce.

Manual final v1 1 110.jpg

Funkci přiblížení a oddálení můžete aktivovat buď prostřednictvím ikon, které jsou umístěny na hlavním panelu nástrojů, nebo z hlavního menu [Akvizice][Lupa]

Prohlížení pozastaveného průběhu

Po horizontální ose pozastaveného průběhu se můžete pohybovat volbou Prohlížení pozastaveného průběhu.

Manual final v1 1 111.jpg

Délka časové základny je omezena nastavenou hloubkou paměti. V případě, že chcete dosáhnout delšího času je nutné jej nastavit v sekci [Hloubka paměti].

Testy maskou

V rámci testu maskou se sledují změny měřeného průběhu a porovnávají se s předem definovanou maskou. Funkce Testy maskou není dostupná v módu X-Y (nastavení horizontálního systému).

Hlavní nastavení

Pro aktivaci je nutné zaškrtnout tlačítko Zap/Vyp a nastavit zdroj signálu (CH1-CH4).

Manual final v1 1 112.jpg


Pro uskutečnění testu je nutné definovat výstupní podmínku. V rozbalovacím menu lez volit mezi:

Manual final v1 1 113.jpg

FAIL

V případě že tvar průběh nevyhoví testu maskou, bude splněna výstupní podmínka.

FAIL+BEEPER

V případě že tvar průběh nevyhoví testu maskou, bude splněna výstupní podmínka a současně zazní zvuková signalizace.

PASS

V případě že tvar průběh vyhoví testu maskou, bude splněna výstupní podmínka.

PASS+BEEPER

V případě že tvar průběh vyhoví testu maskou, bude splněna výstupní podmínka a současně zazní zvuková signalizace.

Zaškrtnutím tlačítka [Zastavit při splnění podmínky] nastavíte automatické zastavení testu v případě splnění výstupní Podmínky.

Horizontální a vertikální tolerance masky

Test maskou se vytvoří tak, že se k signálu přidají horizontální a vertikální přesahy. Tolerance lze nastavit v rozmezí od 0,04 dílku do 4,00 dílku.

Maska se vytvoří stiskem tlačítka [Vytvořit]

Manual final v1 1 114.jpg


Uložení a načtení

Vytvořená maska lze uložit do souboru a později načíst. Maska se ukládá do souborového typu PSF (PassFail File).

Spustit test

Test se spustí po stisknutí tlačítka [Start] a ukončí tlačítkem [Stop]

Uložení snímku obrazovky

Funkce uloží snímek obrazovky osciloskopu – pouze rastru a popisu nastavení časové a napěťové základny. Snímky lze uložit do souborových formátů:

 • BMP
– souborový formát pro ukládání rastrové bitmapové grafiky – nekomprimovaný formát (větší velikost souboru)
 • JPG
– souborový formát pro ukládání fotografií a obrázků – komprimovaný formát (menší velikost souboru)

Do obrázku nejsou zaneseny ovládací panely, menu apod.

Tisk oscilogramů

Tato funkce dovoluje vytisknout aktuálně nastavené měření. Ve výpisu jsou tištěny následující informace:

 • Datu a čas
 • Zvolené kanály
 • Nastavení časové a napěťové základny
 • Vazba
 • Pole pro poznámky

Náhled tisku oscilogramu

Zobrazí náhled tisku, jak bude stránka po vytištění vypadat.

Manual final v1 1 115.jpg
Manual final v1 1 116.jpg

Nastavení tisku oscilogramu

V této volbě bůžete definovat barvy jednotlivých kanálů, které budou použity při tisku a současně definovat další informace zahrnuté v reportu.

K výchozímu nastavení lze přidat tisk referenčního kanálu a výsledku matematických operací.