Jak servisujeme osciloskopy Hantek

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
Instructions.png
Články Hantek


Jak servisujeme osciloskopy Hantek

Vážení zákazníci nejlepším argumentem pro prezentaci našich servisních služeb bude příklad z praxe. V následující ukázce jsme obdrželi zánovní osciloskop Hantek 3064A, který utrpěl zásah přímo ze sekundáru. Zákazník půjčil osciloskop sousedovi, který dle výpovědi, napojil kapacitní kleště sekundáru na neodborně vyrobený prodlužovák cívka-svíčka, který nebyl řádně izolován a fatální problém byl na světě. Osciloskop vč. připojeného notebooku utrpěli v podstatě neopravitelnou újmu, způsobenou vysokým napěťovým rázem. Co z tohoto nepříjemného incidentu vyplývá? Zaprvé, fajfku, ženskou a osciloskop, nikomu nepůjčuji a zadruhé, nepoužívám po domácku vyrobené prodlužovací kabely mezi cívku a svíčku.


Reklamační proces

Každé zařízení, které přijmeme do reklamačního řízení, popř. záručního či pozáručního servisu podrobíme následujícím krokům.


• Prověření, zda byl přístroj zakoupen u naší společností
• Seskupení podkladů pro reklamačního technika
• Analýza a následné vyhodnocení problému odborným reklamačním technikem
• Kalkulace případné opravy, pokud se jedná o problém způsobený zákazníkem
• Sepsání a odeslání podrobného reklamačního protokolu zákazníkovi


Pokud se jedná o standardní reklamaci, celá tato procedura zpravidla nezabere více jak 14 dnů, nutno dodat, že reklamací, které by nebyly způsobeny vlivem uživatele je jako šafránu. Nejčastějšími chybami, kterých se uživatelé osciloskopů dopouštějí jsou: neautorizovaný flash firmware zařízení, softwarová aktivace funkcí nebo neodborná manipulace. Vzhledem k vysoké úrovni našeho reklamačního zázemí jsme schopni příčinu určit v 99% případů.

Příklad analýzy a vyhodnocení problému

Předmět opravy:
Osciloskop Hantek 3064A, č. V020004261271

Uvedená závada:
Nefunkční, připojení na přímo (ke zdroji vysokého napětí)

Analýza:
Vlivem nesprávné manipulace s osciloskopem vznikl velký potenciál mezi kostrou přístroje a kostrou USB konektoru (v normálním stavu nejsou spojené). Toto přepětí následně vedlo k destrukci ESD ochrany, filtrační indukčnosti a komunikačního procesoru. Destrukci ESD a indukčnosti znázorňují obr. 1 až obr. 3.

oprava_3064A.jpg

Po odpájení vadných ESD ochran a nahrazením indukčnosti dočasně vodičem by osciloskop začal fungovat - v případě, že by to bylo jediné poškození. Toto se nestalo a byl zjištěn zkrat na 3.3V větvi napájení. Tento zkrat také způsobil nefunkčnost napájení 1.8V sekce, pro kterou je napětí generováno stejným IO jako pro 3.3V. Zároveň nebylo přítomné ani napájení 15V, které nedostalo spouštěcí signál od řídícího obvodu (jenž byl bez napájení). Prvotní podezření na Schottky diodu se nepotvrdilo. Další analýzou byl vytipován komunikační procesor.

oprava_3064A_obr4.jpg

Po jeho odstranění z desky byl odstraněn i zkrat. Všechna napájecí napětí jsou přítomna. Řídící obvod pravděpodobně funguje, neboť signalizační LED svítí (obr. 4). Po výměně komunikačního procesoru, ESD a indukčnosti osciloskop funkční nebyl.