FoCOM - Proč mám používat funkci snapshot a jak?

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
Faq.png
FAQ FoCOM

V případě, že jste se setkali s vozidlem, které identifikaci řádně nevypisuje, proveďte, prosím, snapshot a odešlete nám jej. Vámi získaná data budou použita při updatu v nejbližší aktualizaci. Kompatibilita programu se rozšíří o Vámi zdokumentovanou jednotku.

Jak uložit snapshot? Standardní postup je následující: běžně systém FoCOM nahlásí nerozpoznanou řídící jednotku. Na následujícím obrázku je šipkou označené tlačítko [Ulož informace o jednotce]. Toto tlačítko reprezentuje funkci Snapshot.

FoCOM nerozpoznana ridici jednotka

Tlačítko [Ulož informace o jednotce] naleznete také v okně identifikace každé řídící jednotky.

FoCOM snapshot 1

Po stisknutí tlačítka se program zeptá, jestli chcete uložit úplný snapshot. Rozdíl mezi rychlým a úplným snapshotem je jednoduchý. Zatímco rychlý snapshot oscanuje pouze aktuálně načtenou ECU, úplný snapshot provede hloubkový scan všech řídících jednotek instalovaných ve vozidle. Stisknutím tlačítka [Ano], spustíte úplný Snapshot, stisknutím tlačítka [Ne] uložíte rychlý Snapshot:

FoCOM snapshot

V rámci běžného rozšiřování kompatibility programu postačí vývojářům rychlý Snapshot. Následně Vás program vyzve o nastavení cíle uložení Snapshotu. Doporučujeme ukládat např. na plochu, odkud jej snadno vložíte do přílohy mailu, který nám zašlete.

FoCOM snapshot

Pro lepší přehlednost a orientaci doporučujeme zapsat do názvu snapshotu typ vozidla a uložit. Spolu se Snapshotem prosím zasílejte i podrobnější informace o vozidle.

Veškeré Snapshoty prosím zasílejte na support@secons.com nebo ho můžete odeslat přímo ze sekce odeslat snapshot .

Aktualizace programu FoCOM jsou uvolňovány v pravidelných týdenních až čtrnáctidenních intervalech.