FoCOM - K čemu slouží ladící záznam a jak jej mohu uložit?

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
Faq.png
FAQ FoCOM

Pro vývojáře programu je mód ladění velmi důležitou zpětnou vazbou. Pokud narazíte na nekomunikující řídící jednotku, nebo není možné dokončit určitou proceduru, kterou jste například na jiném byť stejném typu automobilu již provedli, je tato zpětná vazba ve spojení se Snapshotem jediným řešením, jak odstranit tento nedostatek a tím zdokonalit kompatibilitu programu. Rozdíl mezi Snapshotem a ladícím záznamem naleznete zde.

FoCOM ridici jednotka neodpovida

V případě, že chcete uložit ladící záznam, vraťte se, prosím, do hlavní nabídky- hlavního okna programu a vstupte do sekce [Nastavení] a stiskněte tlačítko [Uložit ladící záznam]. Pro běžné vygenerování logu postačí pouuze uložit ladící záznam, tj. nemusí být zaškrtnuto políčko "Mód ladění". Pakliže Vás vyzveme k uložení kompletního ladícího záznamu, postupujte prosím následujícím způsobem.

Kompletní ladící záznam Pro uložení kompletního ladícího záznamu je nutné, abyste před posledním krokem, tj. například před nedokončenou diagnostickou procedurou, např. kódování vystřikovačů, měli v sekci nastavení zaškrtnuté políčko “Mód ladění“, které se nachází pod tlačítkem [Uložit ladící záznam]. Viz obrázek.

FoCOM ladici zaznam

Jedině takovýto log, je k něčemu platný. Jestliže jste tak neučinili, zaškrtněte políčko “Mód ladění“ a celou proceduru znovu opakujte a po té se opět vraťte do sekce nastavení a stiskněte tlačítko [Uložit ladící záznam]. Stisknutím tlačítka se vygeneruje log, který nese informace o posledních procesech, které jste v programu učinili. Není li zaškrtnuto políčko mód ladění, informace se neuloží.

Bohužel ve stejných typech vozidel koncernu FoMoCo se vyskytují různé hardwarové, ale především softwarové verze jednotek (každý model až několik set verzí), které byť se zdají na první pohled stejné, stejné nejsou. Pro implementaci do programu v rámci zkompatibilnění stačí nepatrná úprava ze strany programátora a problém je vyřešen. Právě díky masivní zpětné vazbě jsou aktualizace programu až 4 v jednom měsíci.

Proto Vás žádáme i ve Vašem zájmu, zasílejte logy a Snapshoty a budete překvapeni rychlostí aktualizace programu.

Nezapomeňte, prosím, při posílání snaphotů a ladících záznamů připsat do emailu identifikační údaje k vozidlu, model, r.v., obsah, popřípadě kód motoru, apod.