Analýzy MTPro

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
All Content.png
MTPro
Manual.png
Manuál
Instructions.png
Články
Media all.png
Ukázky
Measurement.png
Analýzy a funkce
Download Document.png
Download
Link.png
Odkazy MTPro

Ovládací program obsahuje vedle důležitých funkcí rekordéru, softwarového pravítka či uživatelských přednastavení pro jednotlivé kanály a pracovní prostředí i speciální funkce motortesteru, které dovolují pokročilou diagnostiku. Mezi tyto funkce patří:

Testy sekundárního okruhu zapalování

 • Vyhodnocení jednotlivých úseků zapalovacího průběhu v grafech (sloupcových či klasických). Systém vyhodnocuje Napětí jehly, Napětí doby hoření, Dobu hoření, Dobu nabíjení cívky, Vynechání zapalování.
 • Při testech lze využít pseudodiferenciální vstupy (CH5+6, nebo CH7+8) v kombinaci s kapacitními snímači Cx4 a Cx6 - úspora kanálů/vzorkování.
 • Analýzu lze uskutečnit na konvenčním systému zapalování, DIS/RUV a COP/EFS.

Analyza MTPro Sekundarni napeti.jpg

Testy výkonnosti/účinnosti válců

 • Systém vypočítává ze zrychlování a zpomalování úhlové rychlosti klikové hřídele účinnost jednotlivých válců.
 • V grafech zobrazuje hodnoty, ze kterých lze usoudit, zda-li závada spočívá spíše v zapalování nebo ve vstřikovači, přičemž zobrazuje i stav relativní komprese (sloupcový graf).

Analyza MTPro Ucinnost valcu.jpg

Testy porovnání válců

 • Poměrně rozsáhlé možnosti v rámci výběru vstupních signálů: Vakuový snímač v sacím či výfukovém potrubí, Napětí ze vstřikovačů, Napětí BAT, Piezosnímač (palivové vedení), Napětí z primáru a Libovolný signál.
 • Velmi rychlým a snadným způsobem můžete vyhodnocovat problémy v rámci: zjištění správného nastavení rozvodů (vakuový snímač Tx-1 v sacím potrubí), systému zapalování (signál primárního napětí), palivového systému (signál ze vstřikovačů a signál ze snímače vibrací), chod motoru např. zjištění stavu výfukových ventilů a komprese jednotlivých válců (vakuový snímač ve výfukovém potrubí), relativní komprese válců (napětí z akumulátoru při startování).

Analyza MTPro Porovnani valcu.jpg

Testy tlaku válců

 • Testy účinnosti a porovnání válců jsou vhodné pro rychlou kontrolu stavu motoru. Po dokončení těchto testů je problémový válec jednoznačně odhalen a je nutné provést měření tlaku válce, které potvrdí možné poškození nebo významné opotřebení motoru.
 • Analýza tlaku válce nabízí několik samostatných obrazovek s výsledky testu vč. zobrazení rozvodového diagramu v reálném čase. Tento pohled velmi přehledně znázorňuje výměnu plynu ve válci resp. celkový takt. Kruhový diagram umožňuje i zobrazení rozvodových úhlů ventilů a jejich překrytí (střih).

Analyza MTPro Tlak ve valci.jpg

Spektrální analýza

 • Nová funkce vhodná pro měření a diagnostiku vibrací – Vibrodiagnostiku.
 • Spektrální analýza je v MTPro zahrnuta jako základní nástroj pro potřeby vibrační diagnostiky. Funkce bude zajímat převážně pokročilé mechatroniky.
 • Možnosti využití jsou velmi obsáhlé, nicméně nejčastěji se vibrodiagnostika používá při hodnocení poškozených nebo opotřebených ložisek, nevyváženosti rotoru či nesouososti.

Analyza MTPro Spektralni analyza.jpg

Analýza stavu akumulátoru

 • Analýza zdrojové soustavy je v současnosti (03/2014) nová vývojová funkce a nachází se ve stádiu finálního testování. Předpokládaný termín vydání updatu Mtpro je 05/2016.

Podrobné návody na funkce motortesteru naleznete v doplňujících technických podkladech.