Řídící jednotky Ford

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
Article.png
Články FoCOM

Řídící jednotky koncernu ford

Podrobný seznam vybraných jednotek najdete na stránce Názvosloví řídících jednotek Ford.


Rozvodná skříňka autobaterie (BJB)

Automobily s výší úrovní elektrické výbavy nemají hlavní pojistkovou skříň, ale mají rozvodnou skříňku autobaterie. Vždy je umístěna v blízkosti akumulátoru.


Napájená je prostřednictví napětí akumulátoru a to třemi kabely na spodní straně rozvodné skříňky autobaterie. Přípoje jsou šroubované a jsou jištěné pojistkami. Tato skříňka obsahuje i další pojistky a relátka.


Vozidla s rozsáhlou elektrickou výbavou mají dodatečná rozvodné skříňky. Tyto skříňky mají pouze rozvodnou funkci, neobsahují žádné pojistky. Nacházejí se na straně řidiče a spolujezdce.


Centrální rozvodná skříňka (CJB)

Centrální rozvodná skříňka je centrálním bode kabelového systému vozidla. Její přítomnost značně ulehčuje výměnu kabelových svazků a výrazně ulehčuje elektrická měření při paralelní diagnostice. V centrální rozvodové skříňce jsou uloženy pojistky a relátka. Ve většině vozidel je CJB umístěna ve vnitřním prostoru automobilu v blízkosti sloupku A.


Centrální časovací modul (CTM)

Do zavedení moderní elektroniky měli časem řízené funkce ve vozidle, například směrová světla vlastní časové relé. S příchodem integrovaných obvodů bylo možné sloučit časově řízené funkce do jednoduchých řídících jednotek. Jako je tomu u centrálního časovacího modulu CTM, který je určen pro řízení relé.Řídící jednotka CTM je propojena s centrální rozvodnou skříňkou CJB.


Všeobecný elektronický modul (GEM)

Tento řídicí systém vychází z centrálního časovacího modul CTM. Stále rozrůstající se elektronické funkce komfortu a zabezpečení urychlili nástup řídicího systému GEM na místo CTM. Zjednodušili se tak metody diagnostiky a oprav. Snížením počtu konektorů na jednotce GEM se dosáhlo nejen menší poruchovosti ale i celkového snížení nákladů. Tyto jednotky jsou vyráběny v různých variantách.

U novějších typů vozidel GEM zprácovává například pro panel přístrojů (IPC) signály teploty okolního vzduchu, hladiny brzdové kapliny, kontroly parkovací brzdy, uzamčení vozidla, dálkových světel atd. Data odesílá prostřednictvím středněrychlostní sběrnice MS-CAN.